La UdL en xifres

És la publicació electrònica que recull la informació estadística de referència dels àmbits d'activitat bàsics de la Universitat (la docència i la recerca), a més del seu personal i els recursos econòmics que hi destina.

OFERTA (curs 2021-22)
Centres Propis
7   Facultats i Escoles
49   Graus
16   Dobles titulacions de Grau
31   Màsters Universitaris
14   Programes de Doctorat
6   Programes de Doctorat amb menció d'excel·lència
Centres Adscrits
4   Centres adscrits
3   Graus
6   Màsters Universitaris
Centre de Formació Continua
80   Màsters propis
53   Postgraus
134   Altres cursos de Formació Continua

ESTUDIANTAT (curs 2021-22)
Centres Propis
  Total % Dones
Estudiants de Grau 8.415 59%
 Estudiants de Màster Universitari 909 54%
 Estudiants de Doctorat (2020-21) 761 55%
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2.820 66%
Centres Adscrits
  Total % Dones
Estudiants de Grau 657 33%
Estudiants de Màster 230  35%
 Centre de Formació Continua (2020-21)
  Total % Dones
Total estudiants Formació Continua 2.009 58%
 Màsters propis (60-120 ECTS) 1.239 82%
 Diplomes de Postgrau (30 a 59 ECTS) 33 56%
 Altres cursos de Formació continua (menys de 30 ECTS) 737 58%

RESULTATS ACADÈMICS (curs 2020-21)
 Grau
  Taxa
Crèdits aprovats 84%
 Taxa d'abandonament a 1r curs 17%
 Taxa d'abandonament (2019-20) 7,3%
Màster Universitari
  Taxa
Crèdits aprovats 89%
Titulats
  Taxa
 Graduats de grau en temps previst 87%
 Taxa d'eficiència grau 91%
 Taxa de satisfacció grau 88%
 Taxa d'inserció laboral grau 92%

 

ESTUDIANTAT TITULAT (curs 2020-21)
  Total % Dones
Estudiants titulats de graus centres propis 1.481 64%
Estudiants titulats de màster centres propis 420 55%
Tesis defensades 110 53%
 Tesis defensades amb menció internacional 35 51%
 
R+D+I (any 2021)
 Estructures
 Grups de recerca consolidats 61
 Instituts/Centres de recerca 5
 Càtedres 17
 Captació de recursos per R+D+I
Finançament R+D+I 18,13 M €
Resultats
Publicacions Web Of Science (WOS) 943
 Publicacions 1r Q 59%
 Articles Essential Science Indicators (ESI) 82

 
ACTIVITAT INTERNACIONAL
Formació (curs 2021-22)
 Estudiants estrangers de màster 10,1%
 Estudiants estrangers de doctorat (curs 2019-20) 14,3%
 Estudiants entrants en programes de mobilitat (curs 2019-20) 88
 Estudiants sortints en programes de mobilitat (curs 2019-20) 207
 Estudiants estrangers del programa Study Abroad  0
 Titulacions amb conveni internacional 15
 Xarxes internacionals amb participació de la UdL 13
R+D+I (any 2021)
 Investigadors estrangers 8,4%
 Fons europeus R+D+I 13%
 Contractes i serveis amb empreses de fora de l'Estat 16%
 Publicacions col·laboració internacional 43%
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2022)
  Total % Dones
 Total Plantilla (PDI + PAS + Inv. Predoc +  Inv. Postdoc)  1.950  55%
Membres del personal docent i investigador (PDI) 1.221 49%
 Nombre de PDI Estranger 18  39%
 PDI Doctor 662 45%
 PDI Funcionari 241 39%
 PDI ETC 570 45%
 Professors permanents 430 41%
Investigadors 653 47%
 Personal d'administració i serveis 477  70%
 Personal d'administració i serveis ETC 460  70%
 
PRESSUPOST (2022)
Pressupost 97.274.730 €
RECURSOS MATERIALS (2022)
129.331  m² de superfície construïda
431.887  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
404  places en col·legis majors/residències

 

 

La UdL als rànquings

Recull la presència de la Universitat en els principals rànquings mundials elaborats sobre l'educació superior recolzats en indicadors de docència, recerca, professorat o recursos econòmics

RÀNQUINGS  UNIVERSITARIS

ARWU - Academic Ranking of World Universities 2022 (Shanghai Ranking)

 • World Ranking: posició  701-800 d'entre 1.000 universitats
 • National Ranking: posició 22-30 d'entre 40 universitats

ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2022 (Shanghai Ranking)

 • Food Science & technology: posició 101-150 d'entre 300 universitats
 • Agricultural Sciencies: posició 101-150 d'entre 500 universitats
 • Veterinary Sciences: posició 201-300 d'entre 300 universitats
 • Ecology: posició 201-300 d'entre 500 universitats
 • Education: posició 401-500 d'entre 500 universitats

THE World University Rankings 2023

 • World Ranking: posició 801-1.000 d'entre 1.799 universitats
 • National Rank: posició 9 (junt amb altres 12) d'entre 55 universitats

THE  Young University Rankings 2022

 • Posició 201 - 250 d'entre 790 universitats

THE Impact Rankings 2022

 • Rànquing: posició 301-400 d'entre 1.406 universitats
 • SDG 4 Educació de Qualitat: lloc 46 d'entre 1.180 universitats
 • SDG 5 Igualtat de gènere: lloc 72 d'entre 938 universitats
 • SDG 10 Reducció de desigualtats: lloc 101-200  d'entre 796 universitats
 • SDG 17 Col·laboracions per l'assoliment dels objectius: lloc 401-600 d'entre 1.438 universitats

THE World University Rankings by Subject 2023

 • Arts and Humanities: posició  401-500 d'entre 663 universitats
 • Clinical and Health: posició 601-800 d'entre d'entre 1.001 universitats
 • Education: posició 301-400 d'entre 655 universitats
 • Engineering:  posició 601-800 d'entre 1.306 universitats
 • Life Sciences: posició 501-600 d'entre 1.017 universitats
 • Psicologia: posició 401-500 d'entre 600 universitats
 • Social Sciences: posició 501-600 d'entre 941 universitats

U-Ranking 2022

 • Global: 5è lloc (junt amb altres 17) d'entre 72 universitats
 • Docència: 3r lloc (junt amb altres 19) d'entre 72 universitats
 • Recerca: 8è lloc (junt amb altres 12) d'entre 72 universitats

 

Informes de Resultats

Relació d'informes que, a partir d'indicadors de referència, presenten els resultats assolits en els principals àmbits d'activitat de la Universitat i són presentats als seus òrgans de govern

FORMACIÓ

Informe de Formació 2021 (Consell de Govern de 23 de febrer de 2022)

Informe de Formació 2020 (Consell de Govern de 22 d'abril de 2021)

Informe de Formació 2019 (Consell de Govern de 18 de febrer de 2020)

 

R+D+I

Informe de R+D+I 2020  (Consell de Govern de 22 de juliol de 2021)

Informe de R+D+I 2019 (Consell de Govern de 28 d'octubre de 2020)

 

 

COMPROMÍS SOCIAL

Informe de Compromís Social 2022 (Consell de Govern de 3 de maig de 2022)

El valor social de la Universitat de Lleida. Una anàlisi quantitativa (2022)

 

 

 

Indicadors per titulació

Recull dels indicadors bàsics de l'àmbit de formació desagregats per estudis de grau, màster universitari i doctorat. Les dades es presenten en format reutilitzable per tal de millorar la transparència.

   Darrera modificació: