La UdL en xifres

És la publicació electrònica que recull la informació estadística de referència dels àmbits d'activitat bàsics de la Universitat (la docència i la recerca), a més del seu personal i els recursos econòmics que hi destina.

OFERTA (curs 2020-21)
Centres Propis
7   Facultats i Escoles
49   Graus
15   Dobles titulacions de Grau
31   Màsters Universitaris
14   Programes de Doctorat
6   Programes de Doctorat amb menció d'excel·lència
Centres Adscrits
4   Centres adscrits
3   Graus
7   Màsters Universitaris
Centre de Formació Continua
72   Màsters propis
45   Postgraus
143   Altres cursos de Formació Continua

ESTUDIANTAT (curs 2020-21)
Centres Propis
  Total % Dones
Estudiants de Grau 8.352 60%
 Estudiants de Màster Universitari 862 54%
 Estudiants de Doctorat (2019-20) 669 56%
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2.672 68%
Centres Adscrits
  Total % Dones
Estudiants de Grau 631 33%
Estudiants de Màster 279  39%
 Centre de Formació Continua (2019-20)
  Total % Dones
Total estudiants Formació Continua 2.556 58%
 Màsters propis (60-120 ECTS) 1.154 82%
 Diplomes de Postgrau (30 a 59 ECTS) 68 56%
 Altres cursos de Formació continua (menys de 30 ECTS) 1.334 58%

RESULTATS ACADÈMICS (curs 2019-20)
 Grau
  Taxa
Crèdits aprovats 87%
 Taxa d'abandonament a 1r curs 16%
 Taxa d'abandonament (2018-19) 7,2%
Màster Universitari
  Taxa
Crèdits aprovats 91%
Titulats
  Taxa
 Graduats de grau en temps previst 87%
 Taxa d'eficiència grau 92%
 Taxa de satisfacció grau 87%
 Taxa d'inserció laboral grau 92%

 

ESTUDIANTAT TITULAT (curs 2019-20)
  Total % Dones
Estudiants titulats de graus centres propis 1.441 63%
Estudiants titulats de màster centres propis 443 57%
Tesis defensades 72 50%
 Tesis defensades amb menció internacional 26 54%
 
R+D+I (any 2020)
 Estructures
 Grups de recerca consolidats 61
 Instituts/Centres de recerca 5
 Càtedres 15
 Captació de recursos per R+D+I
Finançament R+D+I 15,83 M €
Resultats
Publicacions Web Of Science (WOS) 887
 Publicacions 1r Q 57%
 Articles Essential Science Indicators (ESI) 72

 
ACTIVITAT INTERNACIONAL
Formació (curs 2020-21)
 Estudiants estrangers de màster 6,8%
 Estudiants estrangers de doctorat (curs 2019-20) 13,3%
 Estudiants entrants en programes de mobilitat (curs 2019-20) 381
 Estudiants sortints en programes de mobilitat (curs 2019-20) 350
 Estudiants estrangers del programa Study Abroad  
 Convenis internacionals de doble titulació
 Xarxes internacionals amb participació de la UdL
R+D+I (any 2020)
 Investigadors estrangers 7%
 Fons europeus R+D+I 14%
 Contractes i serveis amb empreses de fora de l'Estat 8%
 Publicacions col·laboració internacional 47%
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2021)
  Total % Dones
 Total Plantilla (PDI + PAS + Inv. Predoc +  Inv. Postdoc)  1.955  55%
Membres del personal docent i investigador (PDI) 1.199 48%
 Nombre de PDI Estranger 17  47%
 PDI Doctor 670 44%
 PDI Funcionari 261 39%
 PDI ETC 801 47%
 Professors permanents 440 40%
Investigadors 681 46%
 Personal d'administració i serveis 531  72%
 Personal d'administració i serveis ETC 503  71%
 
PRESSUPOST (2021)
Pressupost 93.179.647 €
RECURSOS MATERIALS (2021)
127.151  m² de superfície construïda
429.801  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
404  places en col·legis majors/residències

 

La UdL als rànquings

Recull la presència de la Universitat en els principals rànquings mundials elaborats sobre l'educació superior recolzats en indicadors de docència, recerca, professorat o recursos econòmics

RÀNQUINGS  UNIVERSITARIS

ARWU - Academic Ranking of World Universities 2021 (Shanghai Ranking)

 • World Ranking: posició  701-800 d'entre 1.000 universitats
 • National Ranking: posició 22-29 d'entre 39 universitats

ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2021

 • Food Science & technology: posició 51-75 d'entre 300 universitats
 • Agricultural Sciencies: posició 101-150 d'entre 500 universitats
 • Veterinary Sciences: posició 151-200 d'entre 300 universitats
 • Ecology: posició 201-300 d'entre 500 universitats
 • Education: posició 301-400 d'entre 500 universitats

THE World University Rankings 2022

 • World Ranking: posició 801-1.000 d'entre 1.662 universitats
 • National Rank: posició 9 (junt amb altres 13) d'entre 52 universitats

THE  Young University Rankings 2021

 • Posició 201 - 250 d'entre 475  universitats

THE Impact Rankings 2021

 • Rànquing: posició 201-300 d'entre 1.115 universitats
 • SDG 4 Educació de Qualitat: lloc 16 d'entre 966 universitats
 • SDG 5 Igualtat de gènere: lloc 49 d'entre 776 universitats
 • SDG 7 Energia assequible i neta: lloc 201-300  d'entre 560 universitats
 • SDG 10 Reducció de desigualtats: lloc 101-200  d'entre 669 universitats
 • SDG 17 Col·laboracions per l'assoliment dels objectius: lloc 201-300  d'entre 1.154 universitats

THE World University Rankings by Subject 2022

 • Arts and Humanities: posició  401-500 d'entre 606 universitats
 • Clinical and Health: posició 601+ d'entre d'entre 925 universitats
 • Education: posició 301-400 d'entre 597 universitats
 • Engineering:  posició 501-600 d'entre 1.188 universitats
 • Life Sciences: posició 501-600 d'entre 972 universitats
 • Social Sciences: posició 301-400 d'entre 870 universitats

U-Ranking 2021

 • Global: 5è lloc (junt amb altres 16) d'entre 72 universitats
 • Docència: 3r lloc (junt amb altres 18) d'entre 72 universitats
 • Recerca: 8è lloc (junt amb altres 11) d'entre 72 universitats

 

Informes de Resultats

Relació d'informes que, a partir d'indicadors de referència, presenten els resultats assolits en els principals àmbits d'activitat de la Universitat i són presentats als seus òrgans de govern

FORMACIÓ

Informe de Formació 2020 (Consell de Govern de 22 d'abril de 2021)

Informe de Formació 2019 (Consell de Govern de 18 de febrer de 2020)

 

R+D+I

Informe de R+D+I 2020  (Consell de Govern de 22 de juliol de 2021)

Informe de R+D+I 2019 (Consell de Govern de 28 d'octubre de 2020)

 

 

Indicadors per titulació

Recull dels indicadors bàsics de l'àmbit de formació desagregats per estudis de grau, màster universitari i doctorat. Les dades es presenten en format reutilitzable per tal de millorar la transparència.

DOCTORAT

· Doctorat

   Darrera modificació: