Relacions Internacionals

 Descarregar pdf
imagen-favicon-dip-sevilla

Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat acadèmica, com la mobilitat Erasmus+ i el programa Mobilitat UdL, entre altres. Des de Relacions Internacionals es fomenta la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL envers altres universitats i es promou l’acolliment i integració a la UdL d’estudiants i personal docent i d’administració procedent d’altres institucions d’arreu del món. Així mateix, Relacions Internacionals canalitza les propostes d'acords d’intercanvi sorgides del professorat de la UdL o que arriben des d’altres institucions.

D’altra banda, Relacions Internacionals participa en la projecció internacional de la UdL, tant participant en congressos i fires internacionals com mitjançant la gestió de programes concrets, com el Programa d’ajuts per a estudiants de màster procedents de sistemes educatius estrangers. Com a unitat depenent del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, Relacions Internacionals també col·labora en la definició de la política internacional de la UdL.

Estudiantat

Estudiantat de la UdL

 

Estudiantat d'altres universitats

Informació per als estudiants de la UdL sobre els programes de mobilitat acadèmica (Erasmus estudis, Mobilitat UdL i SICUE), el programa Erasmus pràctiques i altres possibilitats de mobilitat acadèmica.

 

Informació per a estudiants interessats en fer una estada de mobilitat a la UdL (Erasmus, altres programes de mobilitat internacional, SICUE, estudiants visitants), i per a estudiants internacionals en general. Només disponible en castellà i anglès.

 

 

PDI i PAS

Cooperació internacional

Més informació

   Darrera modificació:
Relacions Internacionals
Campus de Cappont
Carrer de Jaume II, 67 bis, 2a planta
25001 Lleida (Catalunya)
Mobilitat sortint: ri@udl.cat
Mobilitat entrant: incoming@udl.cat
Horari d'atenció al públic:
Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00
Tarda: dimarts de 15.30 a 17.30
De l'1 de juny al 15 de setembre: de 9.30 a 14.00, excepte període de tancament UdL

 

CITA PRÈVIA
 
Mobilitat sortint Mobilitat UdL i SICUE: Enllaç per demanar cita presencial
Mobilitat sortint Erasmus: ri@udl.cat
Mobilitat entrant: incoming@udl.cat

DESTACATS

L’Institut de Llengües organitza una convocatòria de l’examen multinivell d’anglès TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a la UdL.

Prova: 12 de novembre, Campus de Cappont

Inscripció: https://www.ets.org/es/toefl/test-takers/ibt/take/locations-dates