Informació i Orientació Universitària

Universitat de Lleida

 
Informació i Orientació Universitària és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar l’estudiantat de les diferents etapes educatives i especialment el de secundària i l'alumnat universitari. També informa a la comunitat universitària i la ciutadania en general sobre els temes de caire universitari.
 
A més d’aquest caràcter informatiu, de difusió i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de cada tema, la unitat  duu a terme altres funcions que inclouen: informació i difusió de l'oferta formativa dels estudis que ofereix la UdL , activitats de transició secundària-universitat, orientació laboral i professional, ajuts i beques pròpies de la UdL i el suport a estudiants amb necessitats educatives especials ( Programa UdLxtothom).