Informació i Orientació Universitària

Universitat de Lleida

 
Informació i Orientació Universitària (IOU) és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar l’estudiantat de les diferents etapes educatives i especialment el de secundària i l'alumnat universitari.
 
A més d’aquest caràcter informatiu, de difusió i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de cada tema, la unitat duu a terme altres funcions que inclouen: informació i difusió de l'oferta formativa dels estudis que ofereix la UdL, activitats de transició secundària-universitat, orientació laboral i professional, ajuts i beques pròpies de la UdL , el suport a estudiants amb necessitats educatives especials (Programa UdLxtothom), el Servei d'Atenció Psicològica i el Servei de Suport Psicopedagògic.