Informació i Orientació Universitària

Universitat de Lleida

*AVÍS IMPORTANT*


Atesa la situació excepcional en la qual ens trobem, en aquests moments es treballa en un escenari d’ajornament generalitzat de totes les proves.

A mesura que ens vagin confirmant les noves dates les anirem incorporant als diferents calendaris (PAU, PAUMG25-45, PAP)

 Comunicat de premsa de la Generalitat de Catalunya 31-03-2020

Per a qualsevol consulta ens podeu enviar un correu a provesacces@udl.cat

 

 

 
Informació i Orientació Universitària és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar l’estudiantat de les diferents etapes educatives i especialment el de secundària i l'alumnat universitari. També informa a la comunitat universitària i la ciutadania en general sobre els temes de caire universitari.
 
A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les tasques de gestió administrativa pròpies de cada tema, la unitat  porta a terme altres funcions que inclouen: informació i difusió de l'oferta educativa, activitats de transició secundària-universitat, orientació laboral i professional, ajuts i beques pròpies de la UdL i el suport a estudiants amb necessitats educatives especials ( Programa UdLxtothom).
*AVÍS IMPORTANT*


Atesa la situació excepcional en la qual ens trobem, en aquests moments es treballa en un escenari d’ajornament generalitzat de totes les proves.

A mesura que ens vagin confirmant les noves dates les anirem incorporant als diferents calendaris (PAU, PAUMG25-45, PAP)

 Comunicat de premsa de la Generalitat de Catalunya 31-03-2020

Per a qualsevol consulta ens podeu enviar un correu a provesacces@udl.cat