Orientació i Inserció Laboral

El principal objectiu és el d'oferir serveis per a fomentar i impulsar l'ocupabilitat de l'estudiantat i de les persones titulades de la Universitat de Lleida. La UdL forma part de la XARXA UNIVERSITÀRIA PER A L'OCUPACIÓ -www.ocupaciouniversitaria.gencat.cat- que té com a objectiu l'impuls i millora de l'ocupabilitat de l'estudiantat, dels graduats i graduades de les universitats catalanes.

La formació universitària és un valor afegit que millora tant les oportunitats de trobar feina com els salaris, que es multipliquen quan l’ocupabilitat és un dels objectius estratègics de la institució i aquesta hi aporta els mitjans necessaris. La Universitat de Lleida treballa per ser líder en qualitat de formació i en inserció laboral dels seus titulats. Consulteu l'informe sobre "El compromís social de la UdL " i l'ocupabilitat.

 

 

 Serveis en l'àmbit de l'orientació professional i en l'àmbit la inserció laboral: