Assegurances

 Descarregar pdf
A continuació trobareu un esquema-resum  de les diferents assegurances que té concertades actualment  la Universitat de Lleida.
 
Podreu trobar la informació completa als enllaços de cada apartat.
 
 
Assegurança d'accidents "Univer Plus" Estudiants.
 
 

Que fer en cas d'accident: 

Treballadors/es UdL (PAS, PDI i altres relacions contractuals amb la UdL)

Estudiants UdL (Grau, Master i Doctorat)

   Darrera modificació: