Facultat de Dret, Economia i Turisme

 

La Facultat de Dret, Economia i Turisme, ubicada al campus de Cappont, és un dels centres de més tradició i de major nombre d’estudiants de la Universitat de Lleida. Les seues titulacions proporcionen una formació d’alt nivell i rigor acadèmic. L’estructura dels seus estudis gira entorn del món econòmic, empresarial, jurídic i turístic. Mitjançant l’ús intensiu de les noves tecnologies i dels més avançats mètodes pedagògics i docents, els programes es centren a formar professionals capaços d’adaptar-se a les necessitats canviants tant de l’empresa com de la societat. Això queda reflectit en l’alt nivell d’inserció laboral dels seus titulats. També cal destacar la formació contínua i altres activitats adreçades als professionals i a l’estudiantat, com ara els diferents programes de postgrau, màsters i doctorats que s’organitzen des dels diferents departaments de la Facultat.

Facultat de Dret, Economia i Turisme
Universitat de Lleida
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida

fdet.secretariacentre@udl.cat
+34 973 703 200


Departament de Dret Privat
Universitat de Lleida
Campus del Cappont
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida

dpriv.secretaria@udl.cat
+34 973 703 337


Departament de Dret Públic
Universitat de Lleida
Campus del Cappont
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida

dpub.secretaria@udl.cat
+34 973 703 208


Departament d'Economia Aplicada
Universitat de Lleida
Campus del Cappont
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida

econap.secretaria@udl.cat
+34 973 703 341


Departament d'Administració d'Empreses
Universitat de Lleida
Campus del Cappont
C. de Jaume II, 73
25001 Lleida

dae.secretaria@udl.cat
+34 973 703 206

   Darrera modificació: