Facultat de Lletres

 

La Facultat de Lletres, situada al Campus del Rectorat, és el centre que acull estudis humanístics i de ciències socials de la UdL. L’estudiantat rep una formació especialitzada que complementa amb matèries interdisciplinars, fet que el prepara per integrar-se en el món laboral de manera eficient. Així mateix, la Facultat de Lletres ha reforçat els estudis de postgrau, amb la impartició de diversos màsters que garanteixen, d’una banda, una professionalització i, de l’altra, la possibilitat de seguir un itinerari de recerca.

Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

lletres.secretariacentre@udl.cat
+34 973 702 108
+34 973 702 064


Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

dal.secretaria@udl.cat
+34 973 702 144


Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

filcatcom.secretaria@udl.cat
+34 973 702 116


Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

filcef.secretaria@udl.cat
+34 973 702 034


Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

geosoc.secretaria@udl.cat
+34 973 702 098


 Departament d'Història de l'Art i Història Social

Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

hahs.secretaria@udl.cat
+34 973 702 131


Departament d'Història

Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

historia.secretaria@udl.cat
+34 973 702 102

   Darrera modificació: