Facultat de Lletres

Universitat de Lleida

 

La Facultat de Lletres, situada al campus del Rectorat, és el centre que acull estudis humanístics i de ciències socials de la UdL. Concretament, els d’Història, Història de l’Art, Geografia i Ordenació del Territori, Comunicació i Periodisme Audiovisuals, Estudis Anglesos, Estudis Catalans i Occitans i Estudis Hispànics: Llengua i Literatura. Els estudiants reben una formació especialitzada i alhora interdisciplinària, cosa que enriqueix la seua preparació en els estudis triats. Al mateix temps, realitzen pràctiques externes en empreses o institucions amb vista a la seua inserció laboral. Així mateix, la Facultat de Lletres ha reforçat els estudis de postgrau, amb la impartició de quatre màsters que garanteixen, d’una banda, la professionalització i, de l’altra, la possibilitat de seguir un itinerari de recerca.