Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Universitat de Lleida

 

La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia està ubicada al recinte de l'Hospital de Santa Maria. És un edifici de quatre plantes que incorpora aules, seminaris, laboratoris, aula d'informàtica i biblioteca. Les aules tenen l'equipament audiovisual necessari i els laboratoris estan dotats del material més sofisticat. A l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova hi ha una unitat docent compartida entre Medicina i Infermeria

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Universitat de Lleida
Campus de Ciències de la Salut
C/ Montserrat Roig, 2
25198 Lleida

deganat.fif@udl.cat

+34 973 70 24 43 (Direcció)
+34 973 70 22 76 /
+34 973 70 24 23 (Secretaria)
+34 973 70 22 00 (Unitat Docent)
+34 973 70 24 00 (Recepció)
+34 973 70 22 91

Delegació d'Infermeria i Fisioteràpia a Igualada

Av. Pla de la Massa, 8
E08700 Igualada, Barcelona
Tel. +34 938035300

Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Universitat de Lleida
Campus de Ciències de la Salut
C/ Montserrat Roig, 2
25198 Lleida

secretaria.dif@udl.cat
+34 973 70 24 46
+34 973 70 24 48