Organització i Processos

Universitat de Lleida

La gestió per processos a la Universitat de Lleida

 Descarregar pdf

La gestió per processos enten la Universitat com un únic sistema que engloba les persones, les activitats i els recursos.

El projecte de la implantació de la gestió per processos a la UdL es va iniciar el 2007 amb el  desenvolupament del pla estratègic corporatiu i seguint el model europeu de qualitat i la selecció d'una metodologia de gestió per processos (GxP).

Es van endegar projectes paral·lels i transversals que vam comportar l'encaix amb la GxP, entre ells : la millora de l'àrea econòmica, el sistema de gestió de la qualitat dels nous graus (Programa Audit de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació-ANECA), l'administració electrònica (projecte col·laboratiu amb l'Associació Catalana de les Universitats Públiques-ACUP) , el projecte d'integració de dades docents i la formació a tot el personal d'administració i serveis.

S'ha elaborat el Mapa de Processos, l'Arbre de Processos i el Catàleg de Processos, es dóna suport al disseny i redisseny de procediments que estratègica i funcionalment s'han decidit, seguir amb l'ajut a la implementació del Catàleg de serveis de la UdL i els Compromisos de servei de la Universitat.

La relació entre processos i persones s'estructura mitjançant la Taula de consistència, que permet que les persones puguin veure a quins processos pertany el seu lloc de treball i com es relaciona i afecta als treballs (processos) realitzats per altres persones, tant a nivell intern com extern 

El sistema de processos també interrelaciona la Universitat amb els diferents grups d'interès: societat, Generalitat, Departament d'Universitats i Recerca, estudiantat, persones, proveïdors, empreses col·laboradores, etc.

   Darrera modificació:

Organització i Processos

Carme Alonso Grañó
Tècnica d'Organització i processos

carmen.alonso@udl.cat
Tel. +34 973 702375

Despatx 3.56 
organitzacio@udl.cat

 

M. José Monné Florensa
Secretària de Sindicatura i d'Organització 

mjose.monne@udl.cat
Tel. +34 973 702110

Despatx 0.06 
organitzacio@udl.cat

 

Iolanda Alsina Gracia
Cap de Negociat de suport funcional al programari acadèmic
yolanda.alsina@udl.cat

Despatx 0.06 
organitzacio.uxxi@udl.cat
Tel. +34 973 702069

 

Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD)

M. Creu Otín Anzano
Gestora de l'Administració electrònica 
maricreu.otin@udl.cat

Despatx 3.51
ercd@udl.cat
Tel. +34 973 702347 

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Campus Universitari Igualada-UdL
Av. del Pla de la Massa, 8
08700 Igualada

Tel. +34 93 803530