Unitat d'Organització i Processos

 Descarregar Pdf

 

►La gestió per processos a la Universitat de Lleida

El projecte de la implantació de la gestió per processos a la UdL es va iniciar amb el  desenvolupament del pla estratègic corporatiu. L'opció d'aquest model de gestió comportarà la seua posterior implementació a través de fases, les quals es van iniciar al 2007 amb la formació específica en el model europeu de qualitat i la selecció d'una metodologia de gestió per processos (GxP).

Al 2008 es va crear la Unitat de Procediments i Organització que posteriorment es va reanomenar Unitat d'Organització i Processos (2009) adscrita a l'àrea de Gerència. Aquest mateix any s'inicia el treball de disseny del Mapa de Processos de la UdL i el desenvolupament del Catàleg de Processos.

Al mateix temps es van endegar projectes paral·lels i transversals per part de l'equip de govern que han comportat l'encaix amb la GxP, entre ells : la millora de l'àrea econòmica, el sistema de gestió de la qualitat dels nous graus (Programa Audit de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació-ANECA), l'administració electrònica (projecte col·laboratiu amb l'Associació Catalana de les Universitats Públiques-ACUP) , el projecte d'integració de dades docents i la formació a tot el personal d'administració i serveis.

Als inicis de 2013, ens trobem amb el treball del Mapa, Arbre de Processos i Catàleg de Processos, finalitzats en la darrera versió actualitzada. Estem doncs en condicions d'iniciar i seguir amb  el suport al disseny i redisseny de procediments que estratègica i funcionalment es decideixi, seguir amb l'ajut a la implementació de l'a/e i definir el futur Catàleg de serveis de la UdL amb els respectius Compromisos de Servei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Darrera modificació: