PREUS I PAGAMENT

 

Per a totes les universitats públiques catalanes la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials, mitjançant la publicació d'un decret que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'estructura docent atribuït a cada ensenyament.

Decret, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya  

Com es finança un grau universitari   

Import aproximat de la matrícula de graus 

Modalitats i procediment de pagament

Exempcions i bonificacions sobre el preu  de la matrícula

Pagament de rebuts en efectiu


Els estudiants dels centres adscrits haureu de consultar la informació relativa als preus i pagament de la matrícula a la Secretaria de vostre centre.

L'estudiant de nou ingrés que estigui pendent de reassignació de plaça pel procés de preinscripció universitària en uns altres estudis universitaris, ho haurà d'indicar en l'automatrícula (mòdul d'estadístiques) i haurà de pagar la matrícula de la manera que s'indica en l'article 5.3 de la Normativa Acadèmica dels Estudis oficials de Grau. Curs 2019-20.

La matrícula realitzada amb la condició de "pendent de reassignació" és una MATRÍCULA VÀLIDA I OFICIAL. Per tant, si finalment no es vol cursar la titulació corresponent a la Universitat de Lleida caldrà contactar amb la secretaria del centre per procedir a l'ANUL·LACIÓ de la matrícula.

 

TITULACIONS DE GRAUS DE 180 CRÈDITS

A partir del curs 2019-20, els titulats i titulades d’estudis de grau de 180 crèdits podran cursar, durant els cinc cursos posteriors a la seva graduació, 60 crèdits d’un estudi de màster, al mateix preu públic vigent del grau en què s’han titulat. A petició dels estudiants, l’AGAUR emetrà una “acreditació” que informarà sobre la possibilitat o no de gaudir del “dret”, del nombre de crèdits màxim del màster que poden ser objecte de preu de grau, i del preu públic a aplicar.

 

 

   Darrera modificació: