PREUS I PAGAMENT

 

Per a totes les universitats públiques catalanes la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials, mitjançant la publicació d'un decret que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'estructura docent atribuït a cada ensenyament.


Els estudiants dels centres adscrits haureu de consultar la informació relativa als preus i pagament de la matrícula a la Secretaria de vostre centre.

L'estudiant de nou ingrés que estigui pendent de reassignació de plaça pel procés de preinscripció universitària en uns altres estudis universitaris, ho haurà d'indicar en l'automatrícula (mòdul d'estadístiques) i haurà de pagar la matrícula de la manera que s'indica en l'article 5.3 de la Normativa Acadèmica dels Estudis oficials de Grau. Curs 2018-19

 

   Darrera modificació: