Cursos de català

Información en español Information in English

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2, català jurídic i català administratiu

Durada, dates, horaris i preus dels cursos: consulteu l'oferta dels cursos del primer quadrimestre

Al segon quadrimestre es preveu una oferta similar a la del primer, incloent el curs de català administratiu.

Metodologia: Els cursos de nivells A1 són presencials, de 40 hores. Els cursos de nivells A2, B1 i B2 són virtuals tutoritzats, és a dir, combinen una sessió d'1,5 hores un cop a la setmana (20 hores en total) amb unes 70 hores d'aprenentatge autònom mitjançant els materials virtuals Parla.cat, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. El curs de nivell C1 és semipresencial, és a dir, combina 45 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 45 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL. Els cursos de C2 poden ser presencials (90 hores) o semipresencials (45+45 hores). Els semipresencials combinen 45 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 45 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL.

Lloc: campus de Cappont, consulteu les aules

Crèdits ECTS: 3 ECTS (A1) i 5 ECTS (A2 i B1). Només per a l'estudiantat de mobilitat

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada curs

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

 

Consulteu la informació dels exàmens dels diferents nivells: descripció de les proves, models d'exàmens i criteris de correcció