Cursos de català

Información en español Information in English

Informació per al curs 2019-2020

Cursos del primer quadrimestre

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2, català administratiu i català jurídic

Properament s'informarà d'un curs de Llengua de signes catalana

Durada, dates, horaris i preus dels cursos:

Consulteu l'oferta de cursos del primer quadrimestre

Al segon quadrimestre hi haurà una oferta semblant

Preus: Consulteu els preus de cada curs en el document de l'oferta dels cursos del primer. El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia:

  • Els cursos de nivells A1 són presencials, de 40 hores.
  • Els cursos de nivells A2 i B1 són virtuals tutoritzats, és a dir, combinen una sessió d'1,5 hores un cop a la setmana (20 hores en total) amb unes 70 hores d'aprenentatge autònom mitjançant els materials virtuals Parla.cat, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat.
  • El curs de nivell B2 és semipresencial, és a dir combina 40 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 40 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL.
  • Els cursos de nivell C1 i C2 són semipresencials, és a dir, combinen 45 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 45 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL.
  • Els cursos de català jurídic i administratiu són presencials.

Lloc: campus de Cappont, consulteu aules dels cursos

Crèdits ECTS: 3 ECTS (A1) i 5 ECTS (A2 i B1). Només per a l'estudiantat de mobilitat

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada curs

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir. 

Avaluació:

  • L'avaluació del curs A1 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes, la realització de les proves fetes al llarg del curs i l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. El certificat d'aquest nivell és propi de la UdL, vàlid per acreditar els coneixements de català en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • L'avaluació dels cursos dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 i català jurídic és final. La informació especiífica de com se superen els cursos es donarà a l'inici dels cursos. Els certificats CLUC català (universitats catalanes) són homologats als de la Generalitat de Catalunya. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.
  • L'avaluació del curs de català administratiu és final i, si es supera, s'obtindrà un certificat d'aprofitament.