Cursos de català

Curs d'estiu de Català C2

Durada: 80 h

Dates i horari: del 27 de juny al 24 de juliol de 2018, de dilluns a divendres, de 9 a 11 i d'11.30 a 13.30 h

Examen final: dies 26 i 27 de juliol al matí

Preu: 239,76 € UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 329,20 € externs UdL

Més informació: Universitat d'Estiu de la UdL


 

Cursos anuals

Información en español Information in English

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2, català jurídic i català administratiu

Durada, dates, horaris i preus dels cursos:

Consulteu l'oferta de cursos del segon quadrimestre

Consulteu l'oferta de cursos del primer quadrimestre

Metodologia: Els cursos de nivells A1 són presencials, de 40 hores, a execpció d'un curs específic del segon quadrimestre, que és virtual tutoritzat. Els cursos de nivells A2, B1 i B2 són virtuals tutoritzats, és a dir, combinen una sessió d'1,5 hores un cop a la setmana (20 hores en total) amb unes 70 hores d'aprenentatge autònom mitjançant els materials virtuals Parla.cat, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. El curs de nivell C1 és semipresencial, és a dir, combina 45 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 45 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL. Els cursos de C2 poden ser presencials (90 hores) o semipresencials (45+45 hores). Els semipresencials combinen 45 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 45 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL.

Lloc: campus de Cappont, consulteu les aules

Crèdits ECTS: 3 ECTS (A1) i 5 ECTS (A2 i B1). Només per a l'estudiantat de mobilitat

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada curs

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació del curs A1 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'alemany en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació dels cursos dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 és final, és a dir cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats CLUC català (universitats catalanes) són homologats als de la Generalitat de Catalunya

Informació sobre les dates d'examen dels cursos del segon quadrimestre i cursos anuals (convocatòria 9 de juny de 2018): consulteu la informació

Consulteu la informació dels exàmens dels diferents nivells: descripció de les proves, models d'exàmens i criteris de correcció