Sol·licitud

 Descarregar pdf

Com fer la sol·licitud?


1.  ABANS D'EMPLENAR LA SOL·LICITUD EN LÍNIA, CAL TRIAR DESTÍ:

  • QUINES PLACES HI HA?  Consulteu la LLISTA DE PLACES que hi ha disponible per al vostre centre i la vostra àrea d'estudis. 
  • QUINA ÀREA D'ESTUDIS ES POT DEMANAR?  Podeu demanar només places de la vostra àrea d'estudis o àmbits similars, per a les quals hi hagi conveni amb la UdL, és a dir, els destins i àrees que apareixen a la llista de places. Consulteu les observacions de la plaça per saber si el conveni està limitat a una facultat de destí en concret.
  • QUINS ESTUDIS PUC FER ALLÀ?  Llegiu atentament les observacions de cada plaça, on es detalla nivell d'idioma requerit i departament/facultat de destí, segons informació disponible.  Abans de decidir-vos per un destí o altre, heu de buscar, dins la pàgina web de la universitat de destí, la seva oferta acadèmica, és a dir, el pla d'estudis  (quines assignatures ofereixen en aquesta àrea d'estudis, quants crèdits tenen, en quin semestre s'imparteixen, etc.)  Seleccioneu les assignatures que resultin interessants per a vosaltres, sigui per interès acadèmic personal o per afinitat acadèmica amb el pla d'estudis de la UdL.  I prepareu el "learning agreeement provisional" (vegeu apartat "documentació") amb la llista d'assignatures que voldríeu fer allà i que voldríeu convalidar aquí. A la sol·licitud cal adjuntar el learning agreement provisional de la 1a i 2a opció.
  • QUINS CRÈDITS PUC CONVALIDAR?  L'estudiant ha de proposar quines assignatures vol realitzar a destí i quines assignatures de la UdL vol convalidar.  El vistiplau a la proposta d'assignatures el dóna el coordinador/a acadèmic de la facultat/escola. Cal consultar la normativa de mobilitat de la vostra escola/facultat (buscar a la pàgina web de la facultat), o parlar amb el coordinador/a acadèmic, per tal de conèixer els criteris de convalidació en cada cas.  D'aquesta manera, sabreu que l'oferta d'assignatures del destí que us interessa és compatible amb els vostres estudis a la UdL (per a la vostra titulació, per al vostre curs i per a les assignatures que proposeu convalidar). 
  • A MÉS DEL PLA D'ESTUDIS, QUÈ CONVINDRIA MIRAR?  Accedint a la pàgina web de destí, també trobareu informació pràctica adreçada als estudiants Erasmus, "incoming students" o "exchange students"), que us pot resultar útil t a l'hora de triar destí  (informació sobre allotjament, calendari acadèmic, cursos d'idioma, application requirements, etc.)
  • QUINA DURADA TENEN LES PLACES?  El nombre de mesos està indicat a la llista de places. Si una plaça té una durada de curs complet, però voleu marxar només un semestre, també és possible demanar aquesta plaça (excepció: estudiantat de la Facultat de Lletres, per normativa pròpia de la facultat). D'altra banda, si una plaça té una durada semestral, no és podrà sol·licitar la mobilitat per a curs complet.
  • QUANTES UNIVERSITATS ES PODEN SOL·LICITAR?  Com a màxim 5 destins, per ordre de preferència i sempre que totes aquestes destinacions també siguin del vostre interès. La llista d'opcions prioritzada pot incloure tant places Erasmus com places del Programa de Mobilitat de la UdL.
  • Abans de fer la sol·licitud, també és aconsellable assistir a les SESSIONS INFORMATIVES.  Per a la convocatòria 2021/22, les sessions informatives no seran presencials.

 

2.  PREPARAR LA DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ PENJAR EN LÍNIA:3.  EMPLENAR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD (en línia): 

Abans de fer la sol·licitud, us heu de REGISTRAR: Aneu a "inscripció" (part dreta de la pantalla), creeu-vos un usuari i una contrasenya (de 8 caràcters mínim, que inclogui un número, una majúscula i també un caràcter especial, com a mínim).  Poseu el vostre nom i cognoms en majúscules i sense accents. Recordeu bé la contrasenya que us heu creat, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud posteriorment i poder fer canvis, si és necessari.

Després, aneu a "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla) i utilitzeu l'usuari i contrasenya que us heu creat.

La sol·licitud es pot modificar i guardar tants cops com sigui necessari, fins que sigui enviada. Un cop estigui completada i enviada en línia, ja serà definitiva i no es podrà modificar ni serà accessible.

  • Feu clic AQUÍ per accedir al PORTAL de Mobilitat, on trobareu el FORMULARI DE SOL·LICITUD "Sol·licitud Erasmus i Mobilitat UdL - 2021/22"  (el formulari només està disponible durant el període de convocatòria)4. 
PUJAR LA DOCUMENTACIÓ (en línia):


Caldrà adjuntar en línia, dins la mateixa sol·licitud, la documentació requerida.

Per a la correcta visualització de la documentació, convé no pujar fotografies realitzades amb telèfons mòbils. Si els documents no tenen prou resolució per ser llegits correctament, no es donaran per vàlids.

 


5. ENVIAR (en línia):

Un cop s'han emplenat tots els apartats del formulari i s'han carregat els documents en línia, només caldrà prémer el botó d'ENVIAR.
 

MOLT IMPORTANT: 
Si l'estudiant ha començat una sol·licitud en línia, però finalment no l'envia, dins del termini establert, es considerarà que desisteix de la petició i no serà admès al procés de selecció.
 

Últim dia per enviar la sol·licitud (en línia):   11 de desembre de 2020


 

   Darrera modificació: