Sessions informatives als centres

 Descarregar Pdf
Les facultats i escoles de la UdL i l'Oficina de Relacions Internacionals organitzen cada curs sessions informatives en les quals es dóna informació sobre les diverses possibilitats de mobilitat acadèmica que l'estudiantat de la UdL té a l'abast, com els programes Erasmus Estudis, Mobilitat UdL, Erasmus Pràctiques i SICUE, entre altres. Al fullet informatiu CONEIX MÓN! trobareu una presentació resumida de tots aquests programes.

 

Calendari de sessions informatives als centres. Convocatòria 2017/2018

Per a més informació, consulteu el
coordinador acadèmic del vostre centre


Centre
Data i hora
Lloc
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària 22 de novembre de 2016 a les 12:00 h. Sala de Graus, Edifici 1 (ETSEA)
Escola Universitària de Relacions Laborals 22 de novembre de 2016 a les 18:00 h. Escola Universitària de Relacions Laborals
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
23 de novembre de 2016 a les 12:30 h. Sala de màsters de INEFC
Escola Politècnica Superior
24 de novembre de 2016 a les 11:00 h. Sala de Graus, 2.03 (EPS)
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social 24 de novembre de 2016 a les 12:15 h. 1.01 (FEPTS)
Facultat de Dret, Economia i Turisme 29 de novembre de 2016 a les 13:00 h. Aula -1.02 (FDET)
Facultat de Lletres 30 de novembre de 2016 a les 12:00 h. Sala de Juntes, 2a Planta (Lletres)
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
1 de desembre de 2016 a les 12:15 h. Aula 1.03 (FIF)
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (2a sessió) 1 de desembre de 2016 a les 12:15 h. 1.01 (FEPTS)
 Facultat de Medicina 1 de desembre de 2016 a les 13:30 h. Sala de Actes, Aula Magna (Facultat de Medicina)

 

 

   Darrera modificació: