Erasmus Docència - STA

Informació General: Convocatòria

Convocatòria d'ajuts per a estades curtes de docència

 Descarregar pdf

Places

Abans de presentar la sol·licitud, reviseu que la plaça que voleu demanar és d'una àrea afí a la vostra àrea de docència.

Durada

  • DIES DE TREBALL:  Mínim 2 dies de treball impartint docència (sense comptar els dies de viatge i els caps de setmana)
  • HORES DE DOCÈNCIA:  Mínim 8 hores

Sol·licitud i documentació que cal adjuntar

Abans de presentar la sol·licitud, comproveu que per a aquest curs hi ha plaça en aquest destí i en una àrea afí al vostre àmbit de docència.  Vegeu llista de places.

 

PER A NOUS USUARIS:

Abans d'emplenar la sol·licitud, cal REGISTRAR-SE al portal i crear un usuari i una contrasenya: Primerament cal fer el registre o "inscripció" a la part dreta de la pantalla. I després accedir al portal des de l'apartat "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla).  Recordeu bé la contrasenya, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud i per poder fer-hi canvis, si és necessari. 

La sol·licitud es pot modificar tants cops com sigui necessari, però sempre abans d'enviar-la.  Un cop enviada en línia, ja serà definitiva i no es podrà modificar.

Nom del formulari: "ERASMUS ESTADA DOCÈNCIA - OUTGOING - 2020/21"

 

Documentació que cal carregar en línia, com a part de la sol·licitud:

  • CARTA D'INVITACIÓ de la universitat de destí (o document equivalent), en què es faci palesa l’admissió per a impartir docència dins del Programa “Erasmus Staff Mobility for Teaching”
  • PLA DE TREBALL (=Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching) Programa de docència signat pel sol·licitant i per destinació. Utlitzeu aquest model si us plau.
  • DECLARACIÓ RESPONSABLE sobre compliment de requisits. Utlitzeu aquest model si us plau.

El Pla de treball i la Declaració responsable són documents amb un format concret, que cal descarregar.

Carta d'invitació: format lliure del centre de destí

 

Les sol·licituds i la documentació s'hauran de presentar únicament en línia.

Termini

Fins al 30 de setembre de 2020

Ajut econòmic

Per a un màxim de 5 dies de treball (exclosos caps de setmana).

- Viatge: import variable segons distància

- Dieta: import variable segons país de destinació.               

Vegeu taula d'imports a la base 8a de la convocatòria.

 

SISTEMA DE PAGAMENT:
L'ajut es rebrà, preferentment, en dos pagaments del 70% i 30%. 
- El primer pagament es tramitarà després de lliurar el Conveni de subvenció signat, abans d'iniciar el viatge. 
- El segon pagament es tramitarà un cop finalitzada l'estada, després d'haver presentat el Certificat d'assistència, juntament amb les factures de les despeses, i després d'haver contestat el Qüestionari UE en línia.

   Darrera modificació:

Documentació per a les estades concedides - Docència

 Descarregar pdf

Abans de marxar

Conveni de Subvenció (s'enviarà per email a cada participant).

 

DURANT L'ESTADA:  Recordeu-vos de:

  • Guardar les factures i tiquets de les despeses
  • Demanar al centre de destí que us signi el certificat d'assistència que trobareu a l'apartat "després de l'estada".

Després de l'estada

  • Certificat d'assistència (signat per la universitat de destinació). Utilitzeu aquest model, si us plau.
  • Qüestionari de la UE en línia (= EU Survey / Individual Participant Report), quan rebeu l'avís per fer-lo. Se us enviarà un missatge electrònic des d'una adreça de la Comissió Europea amb l'extensió ...europa.eu  (comproveu paperera o correu brossa), on se us indicarà l'enllaç per completar el qüestionari UE.  En cas de rebre diversos avisos, cal contestar les preguntes a partir de l'últim enllaç rebut; en cas contrari, les respostes no arribarien al servidor i el qüestionari constaria com a pendent de completar.
  • Factures, tiquets i altres justificants de despeses:  avió, allotjament i altres.

 

 

 

   Darrera modificació: