Exposició: La Saleta 7. Centre Adscrit a LAU (Liberis Artium Universitas)

Mostra del projecte artístic participatiu dirigit per Isidro López-Aparicio

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Vestíbul planta -1 de l'edifici Polivalent
Inici:
Finalització:

 

La Saleta de La Panera (2016-18), és un projecte que tira endavant gràcies a la coordinació entre un servei d’atenció a necessitats bàsiques (Menjador Social), d’art contemporani (Centre d’Art La Panera) i d’educació artística (Escola d’Art Municipal de Belles Arts Leandre Cristòfol), en què es busquen artistes que puguin desenvolupar pràctiques artístiques col·laboratives, que promoguin la inclusió social, en aquesta ocasió de la mà de Isidro López-Aparicio.

Tal i com es va iniciar amb el projecte de l’artista Jordi Mitjà a inicis del 2018, amb la Biblioteca Pública de Lleida, es busquen altaveus a la ciutat d’aquests projectes artístics participatius, que en aquest cas arriben a la Universitat, per la característica d’aquest projecte de posar en valor coneixements fora de l’educació reglada.

L’objectiu del projecte és que els usuaris es converteixin en el claustre de professorat de la Liberis Artium Universitas (LAU). La LAU, basada en el compromís de l'autor de formació artística, planteja una crítica del model Universitat altament institucionalitzada, cronològicament graduada i estructurada jeràrquicament. En aquest sentit, els seus objectius són repensar, transformar i proposar formats alternatius de capitalisme acadèmic i cognitiu, reclamant un coneixement lliure i independent de les lògiques comercials.

El projecte es basa en una idea tant poderosa com la què tothom pot ensenyar quelcom. Així es vol construir un banc de coneixement amb els assistents al menjador social de manera que en el format infogràfic i videogràfic conformi un mòdul docent o titulació avalada per la LAU. Es va dur a terme 5 sessions, on hi van participar persones provinents del menjador Social, La Panera 7, l’EAM Escola Municipal de Belles Arts Leandre Cristòfol i estudiants de la Facultat Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat De Lleida.

Els objectius principals d’aquestes dinàmiques grupals van ser la posada en marxa del taller, el coneixement i la creació d’un clima favorable de treball i l’extracció de sabers, capacitats i potencialitats a partir de diferents grups d’interès (tecnologia, art, gastronomia, esports, jardineria, jocs, etc.) tot creant un banc de coneixement amb les persones participants guiats per Isidro López-Aparicio (Santisteban del Puerto, Jaén, 1967).

López-Aparicio és artista, professor universitari i comissari. La seua obra es desenvolupa en els àmbits de les arts plàstiques i visuals, la instal·lació i l’art d’acció amb una important vessant de compromís social.

lasaleta7