Sistema d'avaluació per a l'estudiantat de mobilitat

 Descarregar pdf

Tipologia d'estudiants amb especificats:

 • Participants al programa Sòcrates/Erasmus
 • Participants als programes de mobilitat de la UdL (especialment mexicans)
 • Participants al programa de mobilitat entre universitats espanyoles (SICUE)

Com avaluar:

 • Estudiantat Sòcrates/Erasmus:

  1. Qualificació ordinària UdL (p.ex: notable)
  2. Qualificació numèrica (de l'1 al 10)
  3. Grau ECTS (explicació a la següent taula)
Nota
ECTS
% d'estudiants aprovats
que obtenen la puntuació
Definició
A
10%
Excel·lent: realització extraordinària, errors necessris
B
25%
Molt bé: per sobre de la mitjana, amb alguns errors
C
30%
Bé: bon treball, amb alguns errors notables
D
25%
Satisfactori: bé amb mancances significatives
E 10%
Suficient: ha assolit els mínims
F -
Suspens: necessita treballar més

Aquest sistema demana combinar la definició de la qualificació (p.ex.:suficient, ha assolit els mínims) i la comparació de la nota obtinguda per l'estudiant de mobilitat amb la resta d'estudiants de l'assignatura que han aprovat (p.ex.:si l'estudiant Erasmus està entre el 10% dels estudiants meny bons, en aquest cas l'estudiant mereix una qualificació d'E)
 • Estudiantat PMP i SICUE (nota normal i la nota numèrica amb un decimal)
En cas de dubte a l'hora d'emplenar l'acta, us podeu posar en contacte amb el Joan Carles Mercader de l'ORI (ext. 3534) o amb el coordinador de mobilitat del vostre centre.
També podeu trobar més informació a la pàgina web de la Comissió Europea:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_es.html
En cas que vulgueu fer algun aclariment o explicació sobre el treball realitzat per l'estudiantat o el mètode d'avaluació, us preguem que ho realitzeu en un full apart, com a carta adreçada al coordinador Sócrates/Erasmus de la universitat d'origen.

   Darrera modificació: