Instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

Edifici del Rectorat  info

Edifici del Pla de la Massa  info

Edificis de les Facultats de Medicina i d'Infermeria i Fisioteràpia  info

 

Edifici Polivalent2  info

Edifici de la UQD de Veterinària a Torrelameu  info

Edifici de la FEPTS  info

Edifici Polivalent1  info

Edificis A i 5B  info