Conferència: Usos de la IA a la docència amb una visió crítica

A càrrec de Francisco Bellas, on explica el gran impacte que la IA tindrà a l’educació, amb una visió i actitud crítica en la seva aplicació; presentant usos concrets a la docència, amb especial èmfasi en els aspectes legals i ètics

Suport i Assessorament a l'Activitat Docent UdL / Conferència: Intel·ligència Artificial i Docència Universitària: Usos de la IA a la docència amb una visió crítica, a càrrec de Francisco Bellas (Universitat de La Corunya).

En aquesta sessió es proporciona una visió rigorosa i actualitzada del camp de la intel·ligència artificial en l’educació. D’una banda, s’explica el gran impacte que la IA tindrà a l’educació, el que implica la necessitat de formar-se en les bases d’aquesta nova tecnologia de cara a poder tenir una visió i actitud crítica en la seva aplicació; i d'una altra es presenten usos concrets de la IA a la docència, fent especial èmfasi als aspectes legals i ètics d’aquests.