El Laboratori de Robòtica desenvolupa un sistema de navegació per a robots mòbils

Robots mòbils per lliurar petits paquets en edificis de vàries plantes

Planificar el camí d'un robot mòbil que ha de transportar i lliurar petits paquets dins d'un immoble de diverses plantes. Aquest és el repte amb el qual treballen investigadors del Laboratori de Robòtica de la Universitat de Lleida. Els avenços en el disseny del seu sistema de navegació els han compartit a la conferència anual de la Societat d'Electrònica Industrial (IES ONCON 2023) i els han publicat a la revista científica Sensors.

Mitjançant un conjunt de nodes i trajectòries vàlides entre ells, un cop definit un destí, el robot troba la millor trajectòria, recorrent la menor distància i seguint el camí planificat utilitzant un sensor LIDAR, que mesura l'espai lliure al seu voltant.

Més informació:

Robots mòbils per lliurar petits paquets en edificis de vàries plantes / Premsa UdL