II Jornada d'orientació: Les pràctiques restauratives en l’orientació educativa

La jornada ha permès aprofundir en com l'Enfocament Restauratiu Global té un impacte molt positiu en l'orientació i en les relacions que es donen en la comunitat educativa

A l'esdeveniment hi va participar públic molt divers: alumnat de cicles formatius de grau superior d’Integració Social, professorat de secundària, assessores de l´Equip  de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social de les terres de Lleida i professionals de l´EAP.  També hi va haver la presència del Sr. Fernando Guirado, Director de l´ICE i el Sr. Claudi Vidal, Director dels Serveis Territorials de Lleida.

La jornada   va permetre  aprofundir  en com l´Enfocament Restauratiu Global té un impacte molt positiu en l´orientació educativa  i en les relacions que es donen  en la  comunitat educativa. Per fer-ho es va comptar amb la presència de la Doctora Mònica Albertí, que a través de la seva ponència ens va fer una aproximació del que suposa aquest enfocament relacional, quins són els principis pels quals es regeix i els passos que s´han de seguir per implementar aquest canvi. També ens va proporcionar recursos i experiències d´altres centres pioners.

Durant la jornada  es va fer una taula rodona i vam poder comptar amb la participació de diverses orientadores  de centres educatius de secundària, una orientadora de formació professional i  un formador en enfocament restauratiu. A través d’aquesta dinàmica vam conèixer  els beneficis que suposa fer aquest canvi  relacional a  curt i llarg termini. Tots ells  van compartir-nos experiències exitoses i inspiradores des dels seus contextos        d´aula, centre i entorn.

En acabar la jornada, l´equip ICE Orientació Educativa  va poder recollir les inquietuds  i reflexions  del públic a través d´un qüestionari anònim, que ens ha permès veure que la majoria de les persones assistents consideren que els agradaria disposar de més estratègies i recursos   pràctics a nivell  d´orientació. Altres aspectes rellevants del qüestionari són l’interès en conèixer i  compartir   bones pràctiques, així com experiències  de personalització educativa i competencial, en el marc dels centres educatius i l´entorn.

Per part de l´Equip ICE Orientació Educativa a Secundària, la valoració de la jornada ha estat força positiva, tant pel que fa a  la participació com al contingut que es va generar al llarg de l´esdeveniment.  L´equip vol continuar donant  resposta i aportant nous coneixements  als reptes vinculats amb l´orientació educativa.