Jornada INNOSOC 2020: Humor en temps de COVID

L’objectiu  principal de la sisena edició de la Jornada INNSOC ha estat el de posar el focus en l’humor tot plantejant qüestions com ara si aquesta facultat pot resultar una eina útil per a gestionar moments de crisi, com el que estem vivint com a conseqüència de l’actual pandèmia; d’altra banda, entre altres coses també es parla sobre la capacitat dels individus i les estratègies per a cultivar el sentit de l’humor, així com de si a l’hora de fer humor cal establir uns límits.

Notícies relacionades