Jornada "Repensem els patis escolars en clau de gènere"

Carregant el reproductor...

L'Institut de Ciències de l'Educació, el Vicerectorat d'Estudiants i el Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida, amb la col·laboració del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat), van organitzar la jornada "Repensem els patis escolars" el 13 de març de 2019 per promoure la coeducació en els centres educatius de la demarcació de Lleida.

El pati és un espai privilegiat. Si bé són moltes les hores que els infants passen al pati, també són moltes les experiències i aprenentatges que allà hi tenen lloc. El pati és un espai de relació entre gèneres, generacions i cultures. El disseny del pati, com a espai, condiciona la convivència. La pista central i el futbol limita la resta d'activitats i sovint genera conflictes i hi manquen altres elements que facilitin fer altres activitats.

Tal i com apunten Marina Subirats i Amparo Tomé "en el patio de juegos exite desigualdad sexual porque ni los recursos ni el espacio se distribuyen equitativamente entre niños y niñas, pero también porque los tipos de juegos que desarrollan unos y otras tienen una clara marca de géneros" (Subirats&Tomé, 2007)

És per això que cada vegada hi ha més escoles i famílies que volen fer un canvi reclamant aquest espai com un veritable espai de convivència i d'educació en valors. Les mirades que guien i impulsen el procés de transformació del pati, són la de la coeducació, la interculturalitat i la sostenibilitat. Tres mirades que tenen per objectiu la transformació social vers una societat cada vegada més justa, igualitària i sostenible.

Des de l'ICE i el Centre Dolors Piera us volem donar un cop de mà en el procés de transformació dels vostres patis. Per això hem convidat a l'Amparo Tomé (Professora i investigadora de Sociologia de l'Educació) i a les expertes de la cooperativa Coeducacció.