Les persones amb psicopatia processen les emocions amb àrees cognitives del cervell

Carregant el reproductor...

Les persones amb psicopatia processen les emocions amb àrees del cervell que individus sense aquesta patologia mental utilitzen per a funcions més cognitives, com ara la memòria o la planificació. Així ho revela part d’una tesi de la Universitat de Lleida (UdL), dirigida per la professora de la Facultat de Medicina Yolanda Batalla (grup de recerca de Psicopatia de Lleida) i emmarcada en una recerca del grup Fonaments biològics dels trastorns mentals de l’IRBLleida.

Les imatges, que permeten visualitzar l’estructura del cervell, han permès comprovar que els psicòpates tenen dificultats per reconèixer les expressions emocionals de por, tristesa i alegria. Els que obtenen millors resultats, les processen en àrees cognitives del còrtex prefrontal, que habitualment s’utilitzen per a processar informació i raonar.

Els experts estimen que la prevalença de la psicopatia és d’un 1% de la població general, mentre que el percentatge se situa entre el 8 i el 18% entre la població penitenciària europea. Entre els trets psicològics més destacats trobem l’absència d’empatia, remordiments o culpa, la manipulació dels demés per a fins propis i l’incompliment de les normes. “Els aspectes neurobiològics són bàsics per entendre aquesta patologia i poder fer plantejaments terapèutics”, destaca la investigadora. La doctora també considera necessàries futures recerques que combinin mesuraments anatòmics i funcionals del cervell per descriure millor les alteracions detectades al cervell dels psicòpates.

Les persones amb psicopatia processen les emocions amb àrees cognitives del cervell