Memòria Acadèmica del curs 2018/19 de la Universitat de Lleida

Carregant el reproductor...

Durant el curs acadèmic 2018-19 la Universitat de Lleida ha continuat sent una eina de dinamització del territori, actuant com a motor de creixement econòmic i social del seu entorn més immediat a través de la formació, la recerca, la transferència i la prestació de serveis de valor afegit que responen a les especificitats, necessitats i demandes del territori.

[+] Memòria Acadèmica