Reglament per a la gestió dels espais

 Descarregar pdf

L'objectiu d'aquest reglament és el de dissenyar i activar una política de gestió d'espais de la UdL, global i integral. com qualsevol política universitària, la gestió d'espais ha de partir d'uns principis i normatives fonamentals, harmoniosos amb els Estatuts de la UdL i amb altres reglamentacions generals, i ha de respondre a les necessitats canviants dels usuaris per excel·lència dels espais de la UdL, els membres de la comunitat universitària.


El present reglament vol possibilitar aquesta doble aspiració, generant un marc d'actuació al mateix temps clar i flexible.

Reglament per a la gestió dels espais
Aprovat pel Consell de Govern de 23 de setembre de 2005 i modificat pel Consell de Govern de 27 de maig de 2008.

   Darrera modificació: