Tarifes per a la gestió i ús dels espais

 Descarregar pdf

ATENCIÓ: Segons els acords 150/2020 de Consell de Govern (18 de juny de 2020) i 46/2020 del Ple del Consell Social (22 de juny de 2020), aquestes són les:

NOVES TARIFES COVID-19 PER A LA GESTIÓ I ÚS d'ESPAIS
mentre duri l’obligatorietat de mantenir el distanciament entre persones d'1'5m o superior per tal d’evitar contagis a causa de la Covid-19.

 
 
La Universitat de Lleida ha mostrat la seva vocació d'obrir-se a la societat, per tant, posa a disposició de tothom que ho sol·liciti l'ús d'alguns espais del campus universitari. Els tipus d'activitat que s'hi poden desenvolupar i les condicions d'ús són les que estableix el Reglament per a la gestió dels espais aprovat pel Consell de Govern.

El Reglament d’espais estableix que:

  • La tarifa normal és la que es repercuteix als usuaris externs que realitzin qualsevol tipus d'activitat dins de l'horari d'obertura oficial de la UdL.
  • La tarifa bonificada és la que es repercuteix als usuaris interns que realitzin activitats no acadèmiques dins de l'horari d'obertura oficial de la UdL.
  • La tarifa extraordinària és la que es repercutirà als usuaris interns i externs que realitzin qualsevol tipus d’activitat fora de l’horari d’obertura oficial. També es tindrà en compte aquesta tarifa quan l'execució d'una activitat generi despeses extraordinàries com ara climatització, neteja o personal dedicat, conceptes assenyalats a l'apartat de TARIFES EXTRAORDINÀRIES.

D'acord amb l'article 6.5 del Reglament per a la gestió dels espais, s'estableixen les següents tarifes per l'ús dels espais de la Universitat de Lleida. Aquests preus NO inclouen l'IVA corresponent.

DESCRIPCIÓ   TARIFA NORMAL (€)
TARIFA BONIFICADA (€)
Sala d'Actes de l'Edifici del Rectorat
Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1.615,60
1.211,70
776,70
777,10
597,80
370,60
Sala d'Actes d'altres edificis 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1.025,30
466,05
341,76
508,10
239,10
179,30
Saló Víctor Siurana 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
2.433,40
1.615,60
1.025,30
1.195,55
777,10
508,10
Aules grans  (més de 80 places) 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
393,40
217,50
124,30
209,20
95,65
59,80
Aules petites (menys de 80 places) 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
317,60
170,50
118,05
164,50
95,65
59,80
Aules d'informàtica 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1.025,30
466,05
341,75
508,10
239,10
179,30
Claustres de l'Edifici del Rectorat i espais oberts dels campus 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1.615,60
  1.025,30
590,30
777,10
508,10
298,90
Exposicions, stands, punts de venda i informació en
passadissos i espais d'ús comú
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
186,40
136,70
68,35
89,70
65,75
35,90
Utilització de material audiovisual, multimèdia o altre material 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
 341,75
186,40
124,30
179,30
89,65
59,80
Ocupació via pública amb vetlladors (una taula i quatre cadires) Anual
De l'01/04 al 30/09
Diari (per vetllador i dia)
158,40
92,63
13,38
 
Ocupació via pública amb carpes obertes i para-sols (no permanents) per cada 10 m2 de superfície ocupada o fracció Anual
De l'01/04 al 30/09
Diari (per vetllador i dia)
158,40
82,34
1,38
 
Ocupació via pública amb carpes tancades (no permanents) per cada 10 m2 de superfície ocupada o fracció Anual
De l'01/04 al 30/09
Diari (per vetllador i dia)
236,72
123,51
1,38
 
 
Per a la Sala d'Actes, l'Aula Magna, l'Auditori i el Saló Víctor Siurana es preveuen dos ajudants, un per tenir cura del so i dels audiovisuals i un altre per tenir cura de la porta d'entrada. Per als claustres es preveu un ordenança per tenir cura dels accessos d'entrada i sortida.
 
Per a les sales de juntes, tant de l'edifici del Rectorat com d'altres edificis de la UdL l'import s'equipara al de una aula gran.
 
Per a la utilització de les aules d'informàtica dels diferents centres per a l'organització d'activitats com mestratges, postgrau, cursos d'especialització i cursos d'extensió universitària s'haurà de pagar una compensació de 10 euros per hora. De la quantitat compensada, la UdL en percebrà un 50 % i l'altre 50 %, el centre. El mateix tractament es donarà a l'Aula Aranzadi-José Manuel Valle i a l'Aula Universia, que rebran el 50 %.

Les tarifes exigibles en concepte de taxa per ocupació de vies o terrenys públics amb vetlladors (una taula i quatre cadires) seran per temporada o per any natural; en aquells supòsits d'ocupació provisional de l'espai per motius conjunturals (festes, inauguracions, etc.) les tarifes seran per vetllador i dia.
 
 
ÚS D'ESPAIS DEL CAMPUS D'IGUALADA   TARIFA NORMAL (€)
TARIFA BONIFICADA (€)
Sala d'Actes de l'Edifici de Pla de la Massa i Sala Fwgood

1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
341,75
  155,35
113,90
169,35
  79,70
59,80
Aula 1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
105,00
56,80
39,35
54,85
  31,90
19,90
 
 
SALA DE NECRÒPSIES   TARIFA NORMAL (€)
TARIFA BONIFICADA (€)
Sala de Necròpsies
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 3 hores
2.394,00
1.197,00
598,50
1.151,51
575,75
287,90
Recollida de residus animals de la Sala de Necròpsies Fins a 416 Kg
Més de 416 Kg

105,00
  0,25€/Kg

101,00
  0,24€/Kg

 
(*) S’entén per jornada sencera l'ocupació de l'espai per un període superior a 6 hores o bé menys hores, però en jornada matí i tarda.
S'entén per mitja jornada l'ocupació per un període superior de 2 hores i un màxim de 6 hores seguides, de matí o tarda.

 
LLOGUER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (preu: pista/hora)  ETSEA
CAPPONT(*)
Socis d'Esports
Gratuït Gratuït
Comunitat universitària (no socis) 10,10 7,07
Personal extern 26,25 18,15
Personal extern Un trimestre
Un semestre
Un any
17,85
15,75
12,60
12,60
10,50
8,40
(*) La instal·lació no disposa de vestidors
 
 GUIXETES Unitat Fiança (€)
 Lloguer (€)
Lloguer de guixetes al Campus de Cappont i al Campus d'Igualada 1 10 15
   Darrera modificació: