Coordinació de Comunicació, Difusió i Premsa

 Descarregar pdf
EstanislauFonsSole
Estanislau Fons Solé

Estanislau Fons Solé
Coordinador de Comunicació, Difusió i Premsa

Edifici del Rectorat
Despatx 2.04
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
973 70 23 79
ccdp@udl.cat

Àlex Escolà Agustí
Adjunt al coordinador de Comunicació, Difusió i Premsa
alex.escola@udl.cat

Blanca Guilera Lladós
Secretària
Edifici del Rectorat
Despatx 2.07.1
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
973 70 29 75
ccdp.secretaria@udl.cat

 

Funcions fonamentals

  • Dirigir i gestionar la comunicació interna i externa de la UdL.
  • Dirigir, gestionar i millorar la web institucional de la UdL.
  • Dirigir i impulsar els mecanismes de participació i comunicació interna de la comunitat universitària.
  • Dirigir, gestionar i fomentar accions de difusió de les activitats docents, de recerca, de transferència i d'innovació de la UdL adreçades a la comunitat universitària, als mitjans de comunicació i cap a la societat local i global.
  • Dirigir i gestionar les activitats de la UdL amb la premsa local i global.
  • Colaborar amb els altres vicerectorats i coordinacions en iniciatives temàtiques de difusió i promoció de la UdL.
   Darrera modificació: