Han estat rectors de la UdL

 Descarregar pdf

Roberto Fernández

Rector de la UdL de 2011 al 2019

Roberto Fernández Díaz (L'Hospitalet de Llobregat, 1954) va obtenir la seva llicenciatura en Història Moderna, l’any 1980, a la Universitat de Barcelona. Des del 1980 fins el 1988 va ser Professor Encarregat de Curs a temps complet a l’Estudi General de Lleida. El 1988 va passar a ser Professor Titular, després d’haver assolit, el 1987, el doctorat en Història Moderna amb una tesi doctoral on analitzava el procés de naixement de la burgesia comercial de Barcelona al segle XVIII. Cinc anys després, al 1992, va obtenir la càtedra en Història Moderna.

En el camp de la recerca ha dirigit i dirigeix tesis, projectes de recerca, col·leccions de publicacions científiques, així com un grup de recerca consolidat sobre el desenvolupament del Capitalisme a Catalunya. Compagina la seva activitat amb diversos treballs d’història catalana i espanyola del segle XVIII i és un dels referents entres els estudiosos de la seva  especialitat.

Entre la seves publicacions destaquen especialment els manual sobre el segle XVIII, la biografia de Carles III, el volum dedicat al segle XVIII de la Història de Lleida (que va dirigir juntament amb Manuel Lladonosa), la seva monografia Cataluña y el absolutismo borbónico, així com l’edició de diversos llibres sobre Història Social.

Finalment, en la gestió universitària va ser el primer director de l’ICE de l'Estudi General de Lleida, ha estat director de la Delegació de la Facultat de Geografia i Història, degà, director de departament i membre de diverses comissions i de juntes d’òrgans de la UdL. El 25 de maig de 2011 va prendre possessió com a nou rector de la Universitat de Lleida. Com a tal ha estat vicepresident i president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), vicepresident de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), des de l'octubre de 2017 fins a l'abril de 2019.

És membre corresponent de la Real Academia de la Historia. El 2015 va obtenir el Premio Nacional de Història del Ministerio de Cultura.

Joan Viñas

Rector de la UdL de 2003 al 2011

Joan Viñas Salas (Mataró, 1950) es va doctorar en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona l’any 1978. Al 1972, abans d’acabar la llicenciatura ja treballava com a alumne intern. Va exercir de metge resident de Cirurgia a l’Hospital Clínic Barcelona. Des de 1977 va ser cap de Secció de Cirurgia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Va ser professor ajudant  a la Universitat de Barcelona. Va ser Professor Titular de Cirurgia i de Bioètica a Lleida el 1986 i des de 1999 Catedràtic de la UdL. Ha fet estades de formació a varis països, especialment Estats Units i Regne Unit.

Ha dirigit 13 tesis doctorals, publicat més de 100 articles en revistes nacionals i internacionals i escrit capítols de llibres. Avaluador de projectes de recerca de l’ANECA, de l’Institut Carlos III (FIS)  i de la Junta d’Andalusia. Ha estat Investigador Principal de projectes FIS. És avaluador d’Universitats de la European University Association des de 2012, sent nomenat chair el 2015.

Ha estat Cap d’Estudis de Medicina, Director de Departament de Medicina i Cirurgia de la UdL: 1986-1994. Degà de la Facultat de Medicina de la UdL 1995-2001. Secretari de la Conferència de Degans de Medicina d’Espanya 1999-2001. Secretari de l’Associació de Facultats de Medicina d’Europa 2000-2007. Ha estat President del Institut Català de la Salut 2012-13.

Fou rector de la UdL del 2003-2011 i, com a tal, President de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, de la Xarxa Vives d’Universitats i de la Subcomissió de Salut del Consejo de Universidades.

Va ser Co-fundador Associació Antisida de Lleida, Comitè d’Ètica Assistencial i de Recerca de Lleida. Ha estat Membre de la Comissió Central de Deontologia de la Organització Mèdica Col·legial d’Espanya i President de la Comissió de Deontologia del Col·legi Oficial de Lleida. Cooperació en docència i cirurgia a Moçambic des de 2000. És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya des de 2001, Vicepresident de la Xarxa Vives d’Universitats des de 2011, membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya des de 2004, membre de l’Institut d’Estudis Catalans des de 2011 i President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya des de 2013.

Jaume Porta

Rector de la UdL de 1993 al 2003

El Dr. Jaume Porta Casanellas (Barcelona, 1944), enginyer agrònom per la UMP al 1971, es va especialitzar en Ciència del Sòl (Edafologia) a l’ETSE Agrònoms de la Universitat Politècnica de Madrid i al Centre de Pédologie Biologique - Université de Nancy (Nancy, França), gràcies a una beca del Govern francès. Va començar com a Ajudant de classes pràctiques al 1971 a la UPM. Per a la realització de la seva tesis doctoral (1975) va gaudir d’una beca de la Fundación Juan March (Madrid). El curs 1977-78 es va incorporar a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms de Lleida (avui ETS Enginyeria Agrària) de la Universitat Politècnica de Barcelona (avui de la Universitat de Lleida), en la que ha estat cofundador i director del Departament de Sòls i Clima (1978) i director de l’Escola (1984-87). L’any 1986 va ser nomenat Catedràtic d’Universitat. Va ser cap del Departament de Medis de la Producció Agrària (Sòls i Fertilitzants) del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) als Laboratoris de A Coruña, Zaragoza i Madrid; i professor d’Edafologia a l’ETSE Agrònoms de la UPM. Ha estat professor visitant del Curso Internacional de Edafología Nicolas Aguilera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han fet que sigui reconegut als ambients universitaris llatinoamericans.

Entre les seves obres destaquen els llibres Edafologia para la agricultura y el medio ambiente (Mundi Prensa, 1994, 1999, 2003) y Edafologia. Uso y protección de suelos (Mundi Prensa, 2008, 2011, 2013) dels quals és director i coautor. Ha estat cofundador i membre del Consell editorial de la revista Spanish Journal of Soil Science (SECS, CSIC, Universia).

Com a primer rector de la Universitat de Lleida (1993-2003) li va correspondre impulsar la posada en marxa de la nova etapa d’aquesta Universitat D’aquesta època són la coordinació i autoria de llibres com: La Universidad en el Cambio de Siglo (Alianza Editorial, 1998); Doctorat Honoris Causa a l'Exili Català per la Universitat de Lleida (UdL, 2003); Vacla Havel. Una Trayectoria, una Investidura (UdL, 2003); Guía de Lleida. Paseando por la Arquitectura del Siglo XX (March Editors, 2004).

La seva trajectòria docent i investigadora ha estat reconeguda en haver estat escollit com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans; del Consell Social de la UPC; del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible; i amb la Medalla de l’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (1996); la Medalla de l’Estudi General de Lleida (2004); la Medalla de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (2015); Col·legiat d’Honor del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya; i amb diversos premis. Es catedràtic emèrit de la Universitat de Lleida; president de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl.

   Darrera modificació: