Creació d'una associació

 Descarregar pdf

Les associacions d’estudiants que vulguin tenir un reconeixement exprés de la Universitat de Lleida poden gaudir dels avantatges que aquest representa: concessió d’ajuts, utilització d’espais i altres mitjans materials previstos.

Es consideraran associacions d’estudiants de la UdL totes aquelles que, respectant els principis de participació i representació democràtica i sense ànim de lucre, s’hagin constituït d’acord amb la legislació vigent, desenvolupin la seva activitat en l’àmbit de la UdL i estiguin inscrites en el Registre d’Associacions d’acord amb els requisits establerts en el Reglament de les associacions d'estudiants de la Universitat de Lleida.

Com crear una associació:

1. Inscripció prèvia en el Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya o d’una altra comunitat o de nivell estatal.

    Constitució d'una associació - GENCAT 
    Associacions declarades d'utilitat pública.

 
2. Inscripció en el Registre d’Associacions de la UdL.

La L'inscripció es farà a través d'aquest FORMULARI i es presentarà Registre electrònic de la UdL accedint com estudiants UdL: grau, màster i doctorat amb l'usuari i contrasenya de la UdL.

   Darrera modificació: