Programa Campus Rural UdL

Programa Campus Rural 2021-2022

El Programa Campus Rural és una iniciativa desenvolupada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en col·laboració amb el Ministeri d'Universitats i les universitats públiques espanyoles, que permetrà que els universitaris de qualsevol titulació oficial puguin dur a terme pràctiques acadèmiques en municipis de menys de 5.000 habitants en zones rurals amb problemes de despoblació de qualsevol comunitat autònoma de l'Estat espanyol.

Característiques de les pràctiques

  • La durada de les pràctiques és de 3 mesos prorrogables fins a 5 mesos en casos molt justificats i s'han de fer entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2022.
  • Les pràctiques tindran un ajut econòmic de 1.000 € bruts per mes i alta a la seguretat social.
  • L'estudiant durant el periode de pràctiques ha de residir en elmunicipi que realitzi les pràctiques, o en municipis similars (<5.000 hab) situats a una distància no superior a 20 km, amb el vistiplau de la universitat.
  • La UdL seleccionarà 12 estudiants, preferentment 3 dels quatre àmbits: C. Salut (FMED, FIF), C. Socials i Jurídiques (FDET, FPETS), Enginyeries i Arquitectura (EPS, ETSEA) i Humanitats (F. Lletres).
  • L'estudiant ha de cursar la titulació que figura en l'oferta de pràctiques.
  • Cada estudiant podrà sol·licitar un màxim de 8 ofertes. L’assignació es farà seguint l’ordre de preferència i no es podrà canviar.
  • El criteri de priorització és la nota mitjana de l'expedient, amb dos decimals, un cop finalitzades totes les convocatòries del curs acadèmic 2020-2021, en cas d'empat es tindrà en compte el nombre de crèdits superats.
  • L'estudiant ha d'estar matriculat el present curs acadèmic 2021-2022 en un ensenyament de grau o màster oficial en un centre propi oficial de la UdL i complir els requisits per fer pràctiques curriculars o extracurriculars segons la normativa de la UdL.
Programa Campus Rural UdL

EMPRESES i ENTITATS

Guia general

Convocatòria d'empreses i entitats

(ES) Convocatoria de empresas y entidades

Formulari de sol·licitud

RESOLUCIÓ d'empreses i entitats seleccionades, no seleccionades i excloses

Per dubtes i consultes adreceu-vos al Negociat de pràctiques externes de la UdL
gestioacademica.practiques@udl.cat
Tel. +34 973 70 23 66

1

ESTUDIANTS

Convocatòria pràctiques universitàries

Consulteu les OFERTES de les entitats i empreses.

SOL·LICITUD 

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre electrònic de la UdL accedint com a estudiants UdL: grau, màster i doctorat amb l'usuari i la contrasenya de la UdL.

Termini de presentació de la sol·licitud: del 9 al 28 de març de 2022

Resolució provisional

Resolució definitiva

Resolució de nova incorporació

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Termini dels estudiants per comunicar les renúncies a les places adjudicades del 27 al 30 d'abril de 2022. La renúncia és pot fer a través del correu electrònic veo.secretaria@udl.cat

Per dubtes i consultes adreceu-vos a la Secretaria del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat
veo.secretaria@udl.cat
Tel. 973 70 21 17

campusrural_logos