Concurs Idea-UdL-ODS d'Idees de Negoci Innovadores per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible / Convocatòria 2024

 Descarregar pdf

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària amb la col·laboració del Consell Social de la UdL el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat i el Vicerectorat de Transferència del Coneixement, amb el suport de Banco Santander, convoquen el Concurs Idea-UdL-ODS d’idees de negoci innovadores per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

OBJECTIU

L’objectiu del concurs és detectar idees de negoci per impulsar la creació d’empreses innovadores i/o basades en coneixement tecnològic promogudes per estudiants, graduats/des o personal investigador en formació, PDI i/o PTGAS amb la finalitat de fer realitat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) continguts en l’Agenda 2030.

 

 

A QUI VA DIRIGIT

El concurs es dirigeix a persones vinculades amb la Universitat de Lleida: estudiants universitaris, persones graduades, personal investigador en formació, PTGAS i PDI.

Les idees poden ser impulsades individualment o en grups d’un màxim de quatre persones. En aquest últim cas, el representant del grup ha de complir els requisits definits en el paràgraf anterior.

Les persones promotores de la idea no poden tenir una empresa constituïda en qualsevol de les formes legalment admeses que ja estigui desenvolupant la idea que presenten al concurs.

 

TERMINI I INSCRIPCIONS

El termini per presentar les idees de negoci finalitza a les 23.59 h del 3 de juny de 2024.

Les sol·licituds de participació al concurs es presentaran a través del registre disponible a la Plataforma Santander X.

 

PREMIS

  • Primer premi de TRES MIL EUROS
  • Segon premi de MIL CINC-CENTS EUROS

 

BASES

 

 

EDICIONS ANTERIORS

   Darrera modificació: