Activitat física

Treballa l´activitat física a casa amb el Pol Pueyo

Treballa el tren inferior

Entrenament global