E-CIGARRETS I PIPES SÓN L'AVANTSALA DEL TABAC?

Descripció de la campanya:

Segons les dades de l'Informe sobre els cigarrets electrònics de la Direcció General de salut Pública (2022) en els últims anys s'ha donat un ràpid creixement en el mercat d'aquests productes. Han estat adquirits i desenvolupats en diversos casos per les grans empreses tabaqueres, els qui estan realitzant potents campanyes de màrqueting, utilitzant per exemple el terme “vapear” en lloc de “fumar” per a evitar l'estigma dels cigarrets tradicionals.

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) en la seva declaració oficial de l'any 2019 fa algunes consideracions: No són segurs, ja que existeixen riscos demostrats per a la salut associats al seu ús i exposició. Fins ara no hi ha evidència clara de la seva eficàcia en l'ajuda per a deixar de fumar, encara que és una creença molt estesa. Són una potencial porta d'entrada a l'addicció a la nicotina i al consum de tabac entre els/les joves i persones no fumadores. Segons les dades de l'enquesta ESTUDES 2018-2019, pràcticament la meitat dels estudiants de 14 a 18 anys ha utilitzat en alguna ocasió cigarrets electrònics (48,4%). Aquesta proporció suposa un increment de més del doble en dos anys (20,05% ESTUDES-2016). Presenten una gran varietat d'ingredients que els confereixen aromes i sabors de gran atractiu per a la joventut.

Riscos per a la salut:

Els cigarrets electrònics NO són innocus, les substàncies que s'inhalen són tòxiques i nocives per a la salut (propilenglicol, nicotina, glicerina, PM2.5). Poden causar càncer, bronquitis crònica i infeccions respiratòries (EPOC).
Poden contaminar els espais tancats, amb els conseqüents riscos per exposició passiva.
Compartir el filtre de les pipes o shishas comporta risc d'infeccions, i no estan proveïdes de cap sistema que les faci més segures.