Els hàbits saludables en la prevenció del càncer colorectal: Actua ara

Descripció de la campanya:

El càncer colorectal és el que s'origina en el recte o en el còlon. L'edat mitjana en la qual es presenta aquest tipus de càncer se situa entorn dels 70-75 anys. A més, la majoria de les persones que reben el diagnòstic solen tenir més de 50 anys. No obstant això, també pot aparèixer en persones més joves, indistintament del sexe.

Segons l'Observatori del Càncer AECC, a Espanya el càncer colorectal va suposar un 15,3% de tots els tumors diagnosticats en 2020. De fet, és el segon tipus de càncer més diagnosticat en homes després del càncer de pròstata, i en dones, després del càncer de mama. Aquestes dades són molt rellevants si es té en compte que el càncer colorectal és la segona causa de mort per càncer en homes i la tercera en dones. A més, segons afirma l'Associació Espanyola Contra el Càncer -AECC-, la mortalitat en el càncer de còlon canvia de forma més ràpida que en altres tipus de càncers a causa de l'estreta relació d'aquest tumor amb l'estil de vida i la dieta.

Els factors de risc d'aquesta mena de patiments estan relacionats amb l'edat, l'historial de pòlips, l'historial familiar de càncer colorectal, la diabetis tipus II o les malalties inflamatòries intestinals. Per això, acudir a les cites de garbellat poblacional a partir dels 50 anys (o abans segons els antecedents) suposa una detecció precoç que pot salvar-te la vida sent possible fins i tot detectar lesions premalignes o pòlips que puguin derivar en càncer en un futur, impedint la seva progressió.

Actualment, hi ha una millora en els mètodes de garbellat que permet reduir la incidència i la mortalitat. Les proves consisteixen en diferents anàlisis de la femta o exàmens visuals mitjançant endoscopi o raigs X. El garbellat és molt important perquè gairebé el 90% dels casos de càncer de còlon podrien curar-se si es detecten a temps.

Altres factors de risc que s'associen al càncer de còlon i que estan relacionats amb l'estil de vida de les persones són el sedentarisme, l'obesitat, les dietes desequilibrades o l'alcohol i el tabac. Aquests factors de risc són completament modificables a través de l'adquisició d'hàbits saludables com:

  1. Evitar el tabac i l'alcohol.
  2. Evitar els greixos.
  3. Augmentar el consum de fruites, verdures i grans sencers.
  4. Disminuir el consum de carns vermelles i carns processades.
  5. Mantenir-se actiu/a i practicar exercici físic regularment.