Portal de Pràctiques Externes

 Descarregar pdf

Entitats col·laboradores, empreses, institucions

Us donem la benvinguda al portal per a la gestió de les pràctiques externes de la Universitat de Lleida.

Les claus d’accés que heu rebut en el vostre correu electrònic us permetran identificar-vos personalment per accedir al Portal

Accés al Portal 

Depenent de la funció que se us hagi assignat tindreu accés a gestionar:

  • Com a Administrador/a entitat: completar i modificar dades generals de l'entitat, inscriure delegacions i personal de contacte, inscriure ofertes, gestionar-les, fer-ne el seguiment...
  • Com a Administrador/a delegació: completar i modificar dades de la delegació, inscriure tutors, inscriure ofertes pròpies de la delegació, gestionar-les, fer-ne el seguiment...
  • Com a Tutor/a: seguiment de les pràctiques i emetre una avaluació final.

A través d'aquest Portal podreu publicar i gestionar les vostres ofertes per a Pràctiques Acadèmiques Externes. Trobareu informació sobre les modalitats i característiques en el web www.practiques.udl.cat apartat Entitats.

Ajut

Per a la inscripció d'ofertes podeu accedir a la Guia d'ajuda ofertes.

Per a realitzar l'avaluació-informe de l'estudiant (un cop acabada la pràctica) podeu consultar la Guia d'ajuda avaluació.

Per a qualsevol incidència en l’accés o l'ús del Portal podeu adreçar-vos a gestioacademica.portal@udl.cat, o bé al telèfon 973 70 23 66

   Darrera modificació: