Comissions

 Descarregar pdf

Comissió de Personal Acadèmic (Art. 134 Estatuts UdL)

President:
Sr. Francesc Giné de Sola, vicerector de Professorat

Secretària:
Sra. Cristina Airós Farran

Fins a 9 representants del Personal Acadèmic:
Sr. Daniel Villalba Mata
Sr. Pere Benito Monclús
Sra. Natàlia Daries Ramon
Sr. Moisés Selfa Sastre
Sra. Rosa M. Soler Tatché
Sr. Francesc J. Rubí Carnacea
Sra. Rosa Maria Gil Iranzo
Sr. Jerôme Barrau
Sr. Marc Salat Paisal

2 representants de l'Estudiantat:
Sra. Alba Tapiol Fortuny
Sr. Xavier Vila Rubio

1 representant del PAS:
Sra. Teresa Parache Maurin

1 representant de la JPA:
Sr. Manuel Portero Otín

1 representant del Comitè d'Empresa:
Sr. Marc Macià Farré

1 representant del Personal Acadèmic en Formació:

vacant

   Darrera modificació: