Pla de Dedicació Acadèmica

 Descarregar pdf

Document de Política de Personal Acadèmic de la UdL

Revisió del Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) del professorat de la Universitat de Lleida

(Substitueix l'apartat 5 "pla de dedicació del professorat de la UdL" definit en el document de "Política de personal acadèmic de la Universitat de Lleida 2012/2020).
Aprovat per l'acord 37/2021 del Consell de Govern del 19/02/2021.
   Darrera modificació: