Grups de Recerca

 Descarregar pdf

  INFORMACIÓ GRUPS DE RECERCA UdL

Grups de recerca de la UdL reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria SGR 2014
      (Resolució del president de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca de 7 de maig de 2014)
 
 
 
 

HISTÒRIC / RELACIÓ GRUPS DE RECERCA UdL

Grups de recerca de la UdL 2012-2013 (PDF)
        (aprovat pel Consell de Govern de 25/04/2012)

(Acord núm. 62/2011 del Consell de Govern de 30/03/2011)

(aprovat pel Consell de Govern de 30/06/2010)
 
(aprovat pel Consell de Govern de 27/11/2009)
 
(aprovat pel Consell de Govern de 18/07/2008)
 
Grups de recerca de la UdL 2007 (Comissió de Recerca de 19-03-07)
(aprovat pel Consell de Govern de 27/03/2007)
 
(aprovat pel Consell de Govern de 07/03/2006)
 
(aprovat pel Consell de Govern de 15/04/2005)  
 
Tipologies Grups de Recerca de la UdL
Tipologia de Grups de Recerca UdL (aprovat pel Consell de Govern de 16/12/2005)

 

 

AJUTS A GRUPS DE RECERCA

Accions grups recerca 2006

Accions de suport als Grups de Recerca de la UdL (aprovat pel Consell de Govern de 10/02/2006)

Accions grups recerca 2007

Accions de suport als Grups de Recerca de la UdL (aprovat pel Consell de Govern de 22/12/2006)

Criteris distribució ajuts genèrics a grups A i B

Criteris de distribució dels ajuts genèrics a grups de recerca A i B  per al 2007 (aprovat pel Consell de Govern del 22/12/2006)

Ajuts generics grups A i B

 

   Darrera modificació: