Vicerectorat de Transferència del Coneixement

Olga Martín Belloso
Olga Martín Belloso

Olga Martín Belloso
Vicerectora de Transferència del Coneixement
vtc@udl.cat

Roberto García González
Adjunt al Vicerectorat
roberto.garcia@udl.cat

Esther Gonzàlez Espolio
Secretària del Vicerectorat
vtc.secretaria@udl.cat

 

Contacte

Edifici del Rectorat
Despatx 2.02
Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida

vtc.secretaria@udl.cat
@UdL_RDI

+34 973 70 20 18

Biografia

Olga Martín-Belloso és doctora en Ciències Químiques i catedràtica de Tecnologia d’Aliments a la Universitat de Lleida. És responsable del grup de recerca Noves tecnologies per al processat d’Aliments des de 1995, nucli del grup Tecnologies innovadores per a l’obtenció d’ingredients i productes alimentaris, reconegut com a consolidat per la Generalitat de Catalunya des de 2009.

Va iniciar la seva activitat laboral en l’Associació de Recerca d’Indústries de Conserves Vegetals (AICV-Laboratorio del Ebro), San Adrián, Navarra, el 1984. El 1992 es va incorporar a la Universitat de Lleida, on va crear el grup per investigar en tecnologies alternatives a la calor per processar aliments. El seu objectiu és l’obtenció d’aliments segurs, saludables, apetibles i estables, així com la valorització de subproductes de la industrialització de fruites i vegetals amb tecnologies clàssiques i innovadores, soles o combinades. La primera tecnologia desenvolupada va ser l’aplicació de polsos elèctrics per conservar aliments líquids, sent la primera en treballar amb aquesta tecnologia a Espanya. S’ha continuat amb polsos de llum, ultrasons, recobriments comestibles i sistemes nanoestructurats.

Actualment el grup és una referència mundial en processat no tèrmic d’aliments. El seu interès és el coneixement dels efectes de les tecnologies sobre els aliments, les seves propietats i vida útil, així com la modelització i predicció de fenòmens i els mecanismes que els regulen per definir la tecnologia més adient per oferir els productes requerits pels consumidors. Les tecnologies desenvolupades també s’utilitzen per obtenir extractes rics en compostos bioactius com a coproductes de la transformació de fruites i vegetals, que són utilitzats per al disseny d’aliments funcionals. A tal efecte, ha desenvolupat més de 30 projectes amb finançament competitiu i 20 contractes amb indústries, sent la investigadora principal en la majoria d’ells, i ha dirigit més de 30 tesis doctorals. És autora de més de 400 articles científics (356 en revistes SCI), 82 capítols de llibre, 4 patents (3 sobre aprofitament de subproductes), i editora de 20 llibres, tenint un índex h=78 (WoS), sent una “highly cited researcher”. Ha impartit conferències en congressos nacionals (32) i internacionals (54). Pertany al comitè editorial de revistes incloses en el SCI i és editora de dues d’elles. És presidenta anterior de la Federació Europea de Ciència i Tecnologia d’Aliments (EFFoST), vicepresidenta de la Societat Internacional d’Enginyeria d’Aliments (ISFE) i presidenta de la Societat Espanyola d’Enginyeria d’Aliments (SESIA). Té reconeguts 4 sexennis de recerca i 1 de transferència de coneixement i innovació. Ha rebut premis com ICREA Acadèmia 2008, 2015 IFT Fellow, 2016 IUFoST Fellow i la medalla Narcís Monturiol 2018.