Institucions i Empreses

 

Suport cientificotècnic


Els Serveis Científicotècnics de la UdL ofereixen a les empreses uns serveis, mitjans i coneixements altament qualificats i especialitzats, esdevenint una eina de suport molt valuosa per a la recerca i la innovació empresarial.

Suport a la innovació


Acords de llicència / A la UdL disposem d’una cartera de tecnologies per llicenciar que pots aplicar a la teva empresa.

Xarxa TECNIO de la UdL / Formada pel Centre GREiA i el Centre DBA, facilita la tecnologia més innovadora a pimes i empreses per ajudar-les a crear nous productes, processos o serveis i fer-les més competitives.

Fundació UdL


La Fundació UdL promou les relacions entre la Universitat i l’entorn socioeconòmic i cultural, fomentant la recerca científica, humanística i tècnica, així com la innovació tecnològica.

Càtedres Universitat - Empresa


Les Càtedres Universitat-Empresa són instruments de col·laboració entre la Universitat i les empreses o institucions per establir línies de treball conjuntes i desenvolupar projectes compartits.

Portal de Treball


El Portal de Treball ofereix el seu servei a empreses i institucions que necessitin incorporar estudiants o titulats universitaris a les seves organitzacions.

Pràctiques Acadèmiques


Les Pràctiques Acadèmiques són una oportunitat per a les empreses per col·laborar en la formació teòrica i pràctica de l’estudiantat.

Formació Dual


La Formació Dual es basa en l'alternança d’aprenentatges entre l’entorn acadèmic (universitat) i professional (empresa) de manera coordinada per a l’adquisició de competències.

Sol·licitud d'Espais


Les empreses i entitats interessades poden sol·licitar l'ús d'espais de la UdL.