Descarregar pdf

PRESÈNCIA A LA CIUTAT

 

 • PARTICIPACIÓ A LA COORDINADORA D'ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA

  Fomar part del teixit associatiu de la ciutat de Lleida mitjançant la participació activa a la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida, és una de les tasques que ja es venen desenvolupament des de ja fa uns anys. Aquesta associació consta de més de 30 entitats que participen activa i regularment de les assemblees mensuals, les comissions de treball i les diverses activitats de sensibilització, mobilització i educació per al desenvolupament.


 • PARTICIPACIÓ AL CONSELL MIXT DE COOPERACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

  El consell Mixt de Cooperació de l'Ajuntament de Lleida és l'espai de participació i de reflexió conjunta entre els organs i actors de la cooperació internacional a la ciutat de Lleida. L'oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL en forma part i participa activament com a assessor i com a avaluador dels projectes de cooperació.


 • VALORACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

  L'Oficina de desenvolupament i cooperació s'encarrega fe valorar tècnicament i els projectes de la convocatòria de cooperació al desenvolupament que anualment treu l'Ajuntament de Lleida. Anualment se solen valorar i resoldre més d'una vintena de projectes presentats per les ONGD de la ciutat de Lleida.

   

 • PARTICIPACIÓ AL CONSELL MIXT DE COOPERACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

  El Consell Mixt de la Diputació de Lleida actua com a òrgan de participació de les polítiques de cooperació de la Diputació de Lleida, i l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació n'és assessor puntual per a la valoració dels projectes de Cooperació al desenvolupament i de sensibilització.


 • VALORACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

  Des de ja fa tres anys l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació (ODEC) actua com a centre avaluador de les convocatòries de cooperació i sensibilització de la Diputació de Lleida. Així mateix, l’ODEC és el centre assessor en qüestions de cooperació i per això es treballa conjuntament per a que les convocatòries de cooperació i sensibilització augmentin la seva qualitat any rere any.


  VALORACIÓ DE PROJECTES D'EMERGÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

  L’Oficina de Desenvolupament i Cooperació es fa càrrec de les valoracions dels projectes que es presenten a la convocatòria d’emergència i acció humanitària així com de la representació tècnica en el Comitè d'Emergència i Acció Humanitària de Lleida.

   

   Darrera modificació: