Contractació i Compres / Presentació

 Descarregar pdf

Qui som

Sóm una Secció integrada dins la unitat d’Economia de la Universitat de Lleida que té com a finalitat, d’una banda, la gestió de tots els procediments relacionats amb els contractes d’obres, subministraments i serveis regulats per la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i d’una altra la Gestió de Compres Centralitzades a la Universitat de Lleida.

Què fem

Gestionem tots els procediments de contractació administrativa (licitacions, homologacions, adjudicacions, etc.), així com suport tècnic als usuaris potencials.

Contacta

Economia
Secció de Contractació i Compres
Plaça Victor Siurana, 1 (25003 Lleida)
Quarta Planta
economia.contractacio@udl.cat
973 70 20 20

Horari de Contacte:

horari matins: de 10 a 14 hores
horari tardes: dilluns i dimarts de 15:30 a 17:30 hores, excepte les tardes dels mesos de juny, juliol, agost i setembre

   Darrera modificació: