NÚMERO DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

Si us heu de matricular d’una titulació on s’hagin de cursar assignatures de practiques externes serà necessari disposar del número d’afiliació a la Seguretat Social (SS). Aquest tràmit ha de ser realitzat per la persona interessada i és imprescindible per gestionar l’alta a la SS durant la vostra estada en una entitat per realitzar les pràctiques curriculars obligatòries de les titulacions de la Universitat de Lleida.

És indispensable estar en possessió d’aquest número i informar-lo en el moment de la matrícula. En cas de no fer-ho, no es podran realitzar les pràctiques curriculars.

Tota la informació la teniu en el web: Informació per alumnes de pràctiques formatives

 

Tràmits a realitzar per conèixer el vostre número de la SS o per obtenir-lo:

1. Consultar el número de la Seguretat Social si ja el teniu assignat: a través de l’área personal del Portal Importass o a través del servei Acreditación del Número de la Seguridad Social.

2. Sol·licitar el número de la Seguretat Social: pots fer-ho a través del Portal Importass en el servei Solicitar el Número de la Seguridad Social o a través del servei Enviar una solicitud.

Per sol·licitar el número de la Seguretat Social has d’informar el teu DNI, les teves dades de contacte (telèfon mòbil i e-mail) i el teu domicili habitual.

El tràmit a través del Portal Importass requereix disposar d’algun dels següents mètodes d’identificació: Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin o DNIe. Tot i que dona l’opció d’identificar-te mitjançant SMS, aquesta opció no es vàlida si no disposes del número de la Seguretat Social i, per tant, no es pot usar per sol·licitar el número d’afiliació, solament per notificar canvis. Per aquesta via, rebràs una notificació de la resolució en un termini entre 48 hores i 10 dies.

Si no disposes de Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin o DNIe, hauràs de tramitar la petició a través de Enviar una solicitud. En aquest cas, el tràmit s’ha de fer amb un dispositiu que tingui càmera per fer-te una fotografia (ordinador, mòbil…) per comprovar la teva identitat.

A més, hauràs d’omplir la Solicitud de número de la Seguridad Social y variación de datos (Modelo TA.1) . Per aquesta via, el termini de resolució màxima és de 45 dies, per la qual cosa es recomana fer la sol·licitud amb suficient temps d’antelació per tenir el número en el moment de la matrícula.

Informació per Alumnes estrangers.

 3. Sol·licitar el número de la Seguretat Social presencialment en una oficina de la Tresoreria General de la SS (prèvia  sol·licitud de cita). Es necessita el DNI, el NIE o el passaport.