Curs 2021-22  

Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària com a becari o becària condicional i acreditació del tram de renda familiar i la beca equitat el curs acadèmic 2021-22 (MATRC-EQUI)  

L'AGAUR estableix els procediments següents:

  • Procediment MATRC: Consisteix en l'obtenció d'una acreditació de caràcter econòmic per tal de poder realitzar la matrícula en la universitat amb la condició de becari o becària condicional (exempta de pagar el preu públic dels crèdits matriculats per 1a vegada). Aquesta acreditació s'adreça als estudiants que vulguin sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Formació Professional per al curs acadèmic 2021-2022.

És a dir, en cas d’obtenir una Acreditació positiva l’estudiant es podrà matricular amb la condició de becari/ària condicional, si compleix la resta de condicions que estableix la seva universitat. L'obtenció de l'acreditació no comporta el dret a la beca de caràcter general que convoca el ministeri competent i està condicionada a la seva sol·licitud i al compliment del que prevegi la convocatòria.

  • Procediment EQUITAT: Consisteix en l’obtenció de la beca Equitat i de la corresponent acreditació de tram de renda familiar.

Això implica que aquest procediment tindrà dos resultats:

- l'acreditació del tram de renda familiar, de caràcter informatiu,

- la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si s'escau.

 

Per optar a cada procediment s’ha d'emplenar un únic formulari. Es tracta d'una sol·licitud vàlida per a tots dos procediments alhora.

Aquesta acreditació, no és necessària, si has estat becari/ària del Ministeri el curs 2020-21 a Catalunya, ja que podràs aplicar-te el descompte directament a la matrícula. Si has estat becari/ària Ministeri del curs 2020-21 d’una altra comunitat autònoma, ho hauràs d’acreditar justificant la condició de beneficiari de beca del Ministeri.

IMPORTANT: Si tens un tram 1 de beca EQUITAT s'ha de sol·licitar obligatòriament beca General del Ministeri.

Recordeu que cada procediment té els seus requisits propis i, per tant, es generaran dues respostes que es podran descarregar des del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

 

Que cal fer per matricular-se com a becari/a condicional:

  • Si no has estat becari/ària Ministeri el curs 2020-21, has de sol·licitar l’acreditació econòmica a l’AGAUR d’acord amb el següent procediment:

Com sol·licitar-ho

Accés a al sol·licitud

Convocatòria DOGC (MATRC-EQUITAT)   

Termini: des del 7 de juliol fins al 14 d’octubre de 2021.

Sol·licitud electrònica: podeu realitzar la sol·licitud a tràmits gencat.

Per a presentar la sol·licitud cal identificació digital (idCAT Mòbil o Cl@ve) o certificat digital (idCAT certificat, DNI electrònic, etc.). Us recomanem que feu servir l'IdCAT Mòbil.

Resolució i notificació: L’AGAUR emetrà una acreditació, en un termini màxim de 10 dies a partir de la presentació de la sol·licitud i us informarà a través d'un SMS. La podreu descarregar mirant l'estat de les vostres gestions

Si s’acredita el compliment dels requisits econòmics, has de presentar l’acreditació, en la secretaria del centre, abans d’automatricular-te.

  • Si has estat becari/ària del Ministeri el curs 2020-21 a Catalunya, podràs aplicar-te el descompte directament a la matrícula. Si has estat becari/ària Ministeri del curs anterior d’una altra comunitat autònoma, ho hauràs d’acreditar presentant la credencial de becari Ministeri.

A més a més es validaran els requisits acadèmics, automàticament, en el moment de formalitzar la matrícula.

IMPORTANT:

L’acreditació no comporta el dret a la beca de caràcter GENERAL, que convoca el Ministeri, que quedarà condicionada a la formalització de la sol·licitud i al compliment del que prevegi la convocatòria corresponent.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

   Darrera modificació: