1997

 Descarregar pdf

Lliçó inaugural: "Les tecnologies de la comunicació en el 2000"
Joan Majó Cruzate (la Seu d'Urgell, 15 de juliol)

Lliçó de cloenda: "La conducta cultural dels primats superiors"
Jordi Sabater Pi (la Seu d'Urgell, 25 de juliol)

Esborrany programa 1997

Del 15 al 25 de juliol

La Seu d'Urgell

 • Aplicació de les Eines Informàtiques a la Gestió Empresarial (Eduard Cristóbal i Anna Tena)
 • Art, Cultura i Tecnologia (Jordi Alfonso i Marta Pallarés)
 • Aspectes Penals i Criminològics de la Minoria d’Edat: Dret Penal Juvenil i Protecció del Menor en el Nou Codi Penal (Josep M. Tamarit)
 • Característiques i Factors de Qualitat dels Vins (Josep-Lluís Pérez)
 • Edició de Documents a Internet: el Llenguatge HTML (Felip Manyà)
 • El Beatus de la Seu d’Urgell i el seu Temps (Francesca Español i Francesc Fité)
 • El Desenvolupament Rural Vist des de la Unió Europea. Els Programes Comunitaris en l’Actualitat. Què Hem Après. Horitzó 2000 (Concepció Villar)
 • El Desvetllament Corporal. Tècniques i Exercicis Bàsics de Correcció Postural (Rosa M. Segura)
 • El Diagnòstic Psicopedagògic dels Infants (Àngel Huguet)
 • Folkore Musical: Anàlisi de la Cançó Folklòrica i Introducció a la Sistematització del Folklore Musical amb Finalitats Pedagògiques (M. Alba Herrera)
 • Gestió de Residus Ramaders (Xavier Flotats)
 • Impacte Social, Cultural i Mediambiental de les Activitats Físiques d’Aventura a la Natura (Javier Olivera)
 • Introducció al Llenguatge JAVA (Josep M. Ribó i Jesús Lorés)
 • L’Art de Llegir (Pere Rovira)
 • L’Estudi del Diccionari. Perspectives Lingüística i Extralingüística (Neus Vila)
 • La Protecció de la Salut i la Seguretat dels Treballadors: Marc Legal i Experiències Pràctiques (Agnès Pardell)
 • L'Ensenyament de Llengües: Anglès, Francès i Espanyol (Josep M. Cots i Enric Llurda)
 • Les Humanitats a les Ciències i a la Medicina (Manel Pena i Jesús Montoliu)
 • Prevenció d’Accidents i Primers Auxilis a la Muntanya (M. Dolores Cabezas)
 • Processos Hidrogeomorfològics i Gestió Ambiental en Conques de Drenatge (Ramon J. Batalla i Josep C. Balasch)
 • Salut i Dieta Mediterrània (Àngel Rodríguez)
 • Taller de Reportatge en Color (Xavier Goñi)
 • Tractament d’Imatge amb Ordinador: Aplicacions a les Imatges Comercials i Científiques (Xavier Goñi)
 • Veu i Moviment: Tècnica Vocal, Respiració, Educació Corporal i Introducció a la Dansa Contemporània (M. Rosa Tamarit)

El Pont de Suert

 • Tècniques de Mostreig en un Parc Nacional: Medi Físic i Comunitats (Delfí Sanuy)

 Del 15 al 27 de setembre

Seròs

 • Iniciació a la Metodologia Arqueològica (Joan R. González i Joana Xandri) 

Col·laboracions amb altres marcs organitzatius

 • XVI Curs d'Estiu d'Estudis Pirinencs
   Darrera modificació: