Normativa de matrícula

Butlleta d'inscripció / Formulario de inscripción

Instruccions de pagament / Instrucciones de pago

Places
Tots els cursos tenen places limitades, que es cobriran per rigorós ordre d’inscripció. L’organització es reserva el dret d’anul·lar els cursos de la Universitat d’Estiu que no assoleixin el nombre necessari d’inscripcions. Les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui possible i se’ls hi oferirà l’oportunitat d’accedir a un altre curs o de recuperar l’import pagat.

Matrícules i forma de pagament
El termini d’inscripció està obert des del 16 de maig fins al dia anterior a l’inici de cada curs, sempre que continuï actiu i hi quedin places lliures.
Les matrícules als cursos de la Universitat d’Estiu es formalitzaran només per correu electrònic,  mitjançant la butlleta d’inscripció disponible a http://estiu.udl.cat a partir del 16 de maig, que cal enviar per correu electrònic, degudament emplenada, a estiu@udl.cat
Un cop realitzada la matrícula us retornaran, també per correu electrònic, el full de pagament amb les instruccions necessàries per poder-lo realitzar.
La inscripció es considera anul·lada si en el termini de cinc dies hàbils no es realitza el pagament dels drets de matrícula.

Matèries Transversals
Els estudiants de grau de la UdL interessats en cursar alguna de les matèries transversals proposades per la Universitat d’Estiu, trobaran la relació de cursos que poden reconèixer amb ECTS a l’índex de matèries transversals d’aquest web. Es pot consultar la informació referida a la matèria transversal de la UdL clicant aquí.
La Universitat de Lleida estendrà els certificats d’aquestes matèries a l’estudiantat que, havent-ne pagat els drets d’inscripció, hagi superat l’avaluació corresponent segons el calendari establert pel professorat del curs.

Drets de matrícula
Les persones que vulguin assistir a un curs de la Universitat d’Estiu de la UdL han de pagar l’import de la matrícula d’inscripció que apareix en la informació de cada curs que s’ofereix en aquest lloc web.
Els membres de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL (Alumni UdL), prèvia acreditació d’aquesta condició, es poden matricular als cursos de la Universitat d’Estiu amb les mateixes condicions que l’alumnat de la UdL.
A l’estudiantat de la UdL amb carnet de Família Nombrosa que es matriculi en un curs de la Universitat d’Estiu per reconèixer-lo com a matèria transversal, se li aplicarà el descompte corresponent com a membre de família nombrosa.

Anul·lació de matrícula
Només es podrà anul·lar la matrícula, amb el dret a la devolució de l'import pagat, a petició de la persona interessada i sempre que concorrin circumstàncies de força major, mitjançant sol·licitud motivada adreçada a l'Oficina de la Universitat d'Estiu, i presentada fins a 10 dies hàbils abans de l'inici del curs. Amb posterioritat a aquest termini, la sol·licitud d'anul·lació no comportarà en cap cas la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

Certificats
Un cop finalitzat el curs, i quan el professorat responsable de la seva coordinació hagi signat les actes d’assoliment, s’enviaran per correu electrònic els certificats corresponents a les persones que l’hagin superat satisfactòriament.

 

Allotjament

Per informació sobre allotjaments i restauració a la ciutat de Lleida us podeu adreaçar a www.turismedelleida.cat
Per informació sobre allotjaments i restauració a la Seu d'Urgell us podeu adreaçar a https://turismeseu.com/