Correccions i traduccions

 Descarregar pdf

 

Tarifes 2024

 

Tipus de servei
Tarifa interna
Tarifa externa*
Correcció de català, castellà o occità 0,02 €/paraula 0,03 €/paraula
Correcció d'anglès o francès 0,05 €/paraula 0,07 €/paraula
Traducció català-castellà, castellà-català o català-occità 0,07 €/paraula 0,09 €/paraula
Traducció del català o castellà a altres llengües** 0,12 €/paraula 0,16 €/paraula
Traducció d'altres llengües** al català o castellà 0,09 €/paraula 0,13 €/paraula

* A les tarifes externes cal sumar-hi el 21% de l'IVA.
** Traducció a i des de l'alemany, anglès, francès o italià. Per a altres llengües cal demanar pressupost.

Nota: l'Institut de Llengües no fa traduccions jurades.

 

Import mínim: 35 €

Les tarifes internes s'apliquen als departaments, serveis i unitats de la UdL, als membres en actiu de la comunitat universitària de la UdL (centres propis, adscrits i instituts de recerca i centres participats per la Universitat) i als membres de l'associació Alumni UdL. Als serveis acollits a la tarifa interna s'hi ha d'afegir el 21% de l'IVA quan es facturen a persones o a unitats amb CIF diferent del de la UdL, d'acord amb les bases d'execució del pressupost.

Les tarifes externes s'apliquen als encàrrecs formulats per la ciutadania en general.
A partir d'aquestes tarifes, el cost d'un servei pot variar en funció del volum, la urgència i la dificultat de la feina de què es tracti, i en aquest cas es farà un pressupost específic.
 
En encàrrecs de cert volum l'Institut de Llengües pot establir l'avançament d'un percentatge del pressupost final.

L'Institut de Llengües no acceptarà cap encàrrec d'un usuari fins que no hagi liquidat els treballs anteriors.


Recàrrecs

  • Per urgència: 30 %
  • Per format especial o dificultat: s'establirà per a cada encàrrec


Sol·licitud del servei de correcció i traducció de textos

La sol·licitud de correcció o traducció de documents s'ha de fer a través del formulari corresponent.

 

 

 

   Darrera modificació: