10 de febrer de 2011

Descarregar pdf

La UdL participa en la creació d'un entorn virtual per aprendre anglès pioner a nivell europeu
 
. En un projecte amb la UPC i la URV, d'accés gratuït per a tota la societat i adaptat a l'EEES  
audio
Quantum LEAP. Nou entorn virtual per aprendre anglès. Universitat de Lleida [+] AMPLIAR IMATGEEnric Llurda, Joan Viñas i Elisabet Arnó durant la presentació / FOTO: UdL
Professorat de la Universitat de Lleida (UdL), la Politècnica de Catalunya (UPC) i la Rovira i Virgili (URV) ha desenvolupat un entorn virtual innovador per aprendre anglès, disponible en obert i gratuït. Es tracta d'una iniciativa "pionera a nivell europeu" que ha trigat set anys a materialitzar-se, segons han explicat els seus responsables durant la presentació que ha tingut lloc avui a la UdL, acompanyats pel rector, Joan Viñas.

El portal interuniversitari QUANTUM LEAP (Learning English for Academic Purposes) és adequat per a l'autoaprenentatge i per a la docència, ja que està adaptat a les necessitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Com a novetats, permet a l'estudiant enregistrar la seua producció oral i escrita, portar un control de les activitats que realitza, dur a terme accions d'autoavaluació i comunicar-se amb altres usuaris. De moment,  a la xarxa ja hi ha disponibles més de 300 hores de pràctica.

Obert a tota la comunitat universitària (estudiantat, professorat, investigadors i personal d'administració i serveis), i a la societat en general, Quantum LEAP es composa de materials docents multimèdia específicament creats per a que els usuaris puguin millorar la capacitat de comunicar-se oralment i per escrit. Es tracta d'un entorn d'aprenentatge altament flexible, que permet a cada persona crear l'itinerari formatiu que més s'ajusta al seu nivell i interessos. Els continguts corresponen als nivells d'anglès compresos entre B1 (usuari independent) i C1 (usuari avançat), segons regula el Marc Europeu de Referència per a les Llengües (MECR).

El projecte, que ha rebut finançament per part de la Generalitat de Catalunya i de les tres universitats implicades, l'ha coordinat la professora de la UPC Elisabet Arnó. També hi han treballat els professors de la UdL Lourdes Armengol i Enric Llurda; Carmen Rueda i Antonia Soler, de la UPC; i Joaquín Romero, de la URV. Per accedir-hi cal registrar-se, tot i que tant el registre com l'accés són totalment gratuïts i el material és obert a tothom, tant de dins com de fora de la universitat.

. Estructura del web

L'entorn virtual es va plantejar des del punt de vista de la comunicació real en anglès a través de continguts interdisciplinaris d'interès general, adequats per qualsevol titulació universitària, amb 10 mòduls temàtics: Dona i ciència, Seguretat Informàtica, La pirateria a Internet, Negoci en els Mitjans de Comunicació, Ecologisme, Els éssers humans i les màquines, Organismes Genèticament Modificats, Dels usos militars als elements civils, La globalització i el món de parla anglesa, i Ciència-ficció o els Límits de la ciència a la ficció. En un segon projecte, s'ampliaran a 15 afegint els següents camps: Medicina i Ètica, L'Univers: L'última frontera?, Intel·ligència Emocional en el Treball, Urbanisme i Nous reptes a la Universitat

Quantum LEAP permet a l'estudiant enregistrar la seua producció oral i escrita, portar un control de les activitats que realitza, dur a terme accions d'autoavaluació i comunicar-se amb altres usuaris
Cadascun dels mòduls comença amb un  preview, que conté activitats de familiarització amb els continguts. A partir d'aquí, es poden realitzar activitats de reading, writing, listening i speaking, dedicades a practicar i millorar les habilitats d'expressió, comprensió oral i escrita. Quantum LEAP també conté un tutorial interactiu per millorar la pronunciació de l'anglès, que incideix en els aspectes que resulten més complicats per als parlants de català i castellà. El fet de poder intervenir oralment i gravar la pròpia producció també reforça l'expressió oral.

Pel que fa a l'EEES, Quantum LEAP engloba una sèrie de plantejaments pedagògics que s'adeqüen a les pautes del marc europeu, com ara l'ús d'eines per a la comunicació i la creació de grups, per al control de les activitats realitzades i de l'autoavaluació, per a la guia de l'estudiantat i informació per al professorat. El web disposa, a més, d'un e-portfolio per poder emmagatzemar la pròpia producció oral i escrita. Aquesta eina resulta especialment apropiada per als ensenyaments adaptats a Bolonya perquè l'alumnat pot demostrar quines competències ha adquirit i en quin grau.