13 de juliol de 2011

Descarregar pdf
 

Aprovat el Pla Econòmic de la UdL per als propers anys
 
. El Consell de Govern va donar ahir llum verda al document que recull les estratègies per adaptar la institució al nou context econòmic i pressupostari de retallades  
audio
Roberto Fernández - Universitat de Lleida
E[+] AMPLIAR IMATGEl rector durant la roda de premsa de presentació del pla / FOTO: UdL
baixcorva
Amb 41 vots a favor i 8 en blanc, el Consell de Govern va donar ahir llum verda al Pla econòmic de la institució per al període 2011-2014 amb l'objectiu que la UdL, sense paralitzar la seua activitat, s'adapti al nou context econòmic i pressupostari. És per això que el document, que reafirma el compromís de la Universitat amb la situació de crisi que viu el país i la responsabilitat de la institució amb l'ús dels recursos públics, no assumeix el nivell de retallada pressupostària que proposa el Govern de la Generalitat per a la UdL, de 6,8 milions d'euros per al 2011, ja que "posa en perill els nivells de qualitat en la docència i la recerca".

Les accions del Pla, que haurà de ratificar el Consell Social, s'agrupen en dos àmbits, l'increment dels ingressos (que inclou bàsicament les actuacions de tipus general, les taxes i preus públics i altres tipologies d'ingressos) i la reducció de la despesa. Pel que fa al 2011, l'augment dels ingressos es xifra en 1.293.033 euros, mentre que la disminució de la despesa programada per aquest any és de 2.837.626 euros. El Pla estima assumir 4,8 milions de retallada com a màxim i destinar els altres 2 a dèficit, amb el compromís d'eliminar-lo al 2014.

El document actua sobre les diverses fonts de finançament i d'obtenció d'ingressos, així com sobre els diferents programes que articulen la despesa pressupostària de la universitat, de tots els seus centres, departaments i serveis. Tot i així, el Pla posa de manifest que la UdL vol convertir aquesta situació en una oportunitat per implementar estratègies que cerquin la sostenibilitat econòmica i un ús més eficient, funcional, i racional dels recursos humans econòmics, sense renunciar a garantir el manteniment de la plantilla de personal de la institució.
 
La UdL vol convertir aquesta situació en una oportunitat per implementar estratègies que cerquin la sostenibilitat econòmica i un ús més eficient, funcional i racional dels recursos humans i econòmics
D'altra banda, el Consell de Govern ha aprovat al calendari acadèmic per al curs acadèmic 2011-2012. Les classes s'iniciaran el proper 14 de setembre (ja siguin graus o titulacions antigues), tot i que el 12 i el 13 l'alumnat de primer de grau té programades les activitats d'acollida. Quant als graus, els dos semestres dels curs consten de 17 setmanes de classes i de 2 d'avaluació sense docència que marcaran cadascun dels centres. Hi haurà 2 setmanes de recuperació, 1 al febrer, i 1 al juliol, per a cada semestre. Medicina però tindrà un calendari específic, amb recuperació al setembre, que serà aprovat en les dos properes setmanes.