14 de novembre de 2011

Descarregar pdf
 

Llenguatge masclista al Codi Civil de Catalunya
 
. Un llibre de la UdL proposa mesures correctores perquè el text respecti la igualtat de gènere  
audio
Publicació sobre el llenguatge sexista al codi civil. Universitat de Lleida (UdL)
[+] AMPLIAR IMATGELes autores, abans de la presentació FOTO: UdL
baixcorva
Jutge, tutor, notari, facultatiu... són un exemple del gran llistat de mots genèrics masculins que contribueixen a la invisibilització de la dona en l'àmbit del Dret. Així ho posa de manifest L'androcentrisme lèxic en el llibre segon del Codi civil de Catalunya. Propostes correctores, de la professora de la Universitat de Lleida Dolors Toldrà i l'alumna Clara Castillón, que es presenta en societat aquest dimarts a la Facultat de Dret i Economia.

L'obra, que acaba de publicar Edicions de la UdL, vol sensibilitzar sobre la discriminació en el llenguatge jurídic en general, tot i que se centra en una de les darreres normatives aprovades pel Parlament de Catalunya: la Llei 25/2010 relativa a la persona i la família, que està en vigor des de l'1 de gener d'enguany.  L'estudi posa de manifest la presència de paraules i expressions sexistes que contradiuen la tendència actual d'eradicar aquesta utilització del llenguatge.
"El llenguatge jurídic s'ha configurat dins del sistema patriarcal. No obstant, la incorporació de la dona a la societat exigeix la reconsideració del Dret en termes d'igualtat", resa el llibre. Les conclusions subratllen que el llibre segon del Codi Civil "vulnera la neutralitat de gènere, ja que la majoria dels articles fan ús del genèric masculí" i proposa un seguit de mesures correctores en el redactat dels mateixos.